Uppsala Kommun


Stora Torget vinner pris för sina ljud
Stora torget i Uppsala har tilldelats Ljudmiljöpriset för de stämningsskapande ljud som spelas vid valda tillfällen. Priset delas ut av Svenska Akustiska S...
Nu införs Bostad först i Uppsala
Idag införs Bostad först i Uppsala. Nu kan personer i hemlöshet ansöka om en egen bostad via Bostad först. – Ett eget boende är en mänsklig rättighet....
Så ser planen ut för nya Uppsala C
Uppsala centralstation behöver byggas om av flera skäl. Den nuvarande har blivit för liten, de planerade två extra spåren till Stockholm behöver få plats...
Nytt torg planeras i Södra Gunsta
Ett stadsdelstorg som samlar service och kollektivtrafik och blir en ny mötesplats för bygden. Det är planen när utvecklingen av etapp två i Södra Gunsta ...
Nu börjar cykelparkeringshuset synas
Bakom den tunga avspärrningen vid resecentrum pågår byggarbetet för fullt med cykelparkeringshuset. Den här veckan blir det synligt då limträstommen bör...
Södra Gunsta byggs ut med 1500 bostäder
Uppsala kommun har fattat beslut om att skapa den nya stadsdelen Södra Gunsta, som utöver bostäder ska få ett lokalt centrum, skola, förskolor och idrottsh...
Uppsala vinner guld för varumärksesfilmer
Fyra varumärkesfilmer om Uppsala har vunnit guld i Swedish Media Festival. Det är samverkansgruppen för platsvarumärket Uppsala som har beställt filmerna o...
Mer kultur för barn i hela Uppsala kommun
Under hösten erbjuds Uppsalas förskolor och skolor som vanligt ett brett utbud av professionell kultur. Kommunen satsar också extra på ett förstärkt arran...
Dags för årets cykelvecka
Nu är det dags för årets cykelvecka. Veckan inleds måndag 14 maj och avslutas söndag 20 maj. Måndag 14 maj finns möjlighet att diskutera trafikvett på C...
Nya hastigheter införs i centrala Uppsala
Uppsala kommun sätter i maj igång arbetet med att införa nya hastighetsbegränsningar i centrala Uppsala. Målet är att öka trafiksäkerheten med sänkta h...
Sagor för barn ger språkstöd för vuxna
I vår testar stadsbiblioteket ett helt nytt projekt för språkträning. Sagostunder på dari och persiska kombineras med bokprat för föräldrar. Första tr...
Cykelparkeringshus planeras vid Resecentrum
Uppsala kommun väntas inom kort fatta beslut om att starta arbetet med att bygga ett cykelparkeringshus med plats för drygt 1 200 cyklar vid Resecentrum. För...
Fler ska få utbildning och arbete snabbare
Uppsala kommun har fattat beslut om ett arbetsmarknadspolitiskt program med handlingsplan, för att snabbare få arbetslösa i arbete och bidra till en bättre ...
Vaksalagatan får busskörfält
För att öka framkomligheten för kollektivtrafiken har Uppsala kommun beslutat att införa busskörfält på Vaksalagatan. Syftet är att fler ska välja att ...
Klart för cykelväg till Ulva kvarn
I början av nästa år börjar arbetet med att anlägga en gång- och cykelbana från väg 600 – gamla E4:an – till Ulva Kvarn. Samtidigt anlägger Trafikv...
Skördefest på Fyristorg
På lördag 23 september avslutas stadsodlingsåret med en skördefest på Fyristorg. Kryddskörden från kommunens odlingar delas ut och besökarna får möta ...
angle-downcrossmenu