Kontor, labb och gröna miljöer när Främre Boländerna utvecklas

Kategori:
Date: 3 juni, 2022

Främre Boländerna står inför en stor omvandling. I området som ligger närmast Uppsala C planerar kommunen för nya företagskvarter som får totalt 10 000 arbetstillfällen när allt är klart. Den första detaljplanen för områdets utveckling är nu antagen av plan- och byggnadsnämnden.

Beslutet innebär att utvecklingen kan gå vidare i nästa steg och fastighetsägarna kan söka bygglov för sina projekt. I detaljplanen Ställverket finns utrymme för cirka 85 000 kvadratmeter verksamhetsyta och arbetsplatser för 5 000–5 500 personer.

Detaljplanen gör det möjligt att skapa nya verksamhetslokaler som kontor och laboratorier i en miljö där kulturhistoriska byggnader bevaras och det finns närhet till tre parker.

Nu har vi fattat beslut om en detaljplan som innebär ett lyft för Främre Boländerna med fler arbetstillfällen, mötesplatser och grönytor. På så sätt utökar vi Uppsala innerstad och skapar förutsättningar för att fler kommer i arbete vilket är positivt för Uppsalas utveckling

De tre parkerna i etappen ska få olika innehåll för att kunna användas för både aktivitet och avkoppling. En intresseväckande belysning kommer att ge området en tydlig identitet och stärka tryggheten.

I detaljplanen är Bergsbrunnaplan tänkt att bli områdets entré med en torgyta som möjliggör exempelvis food trucks och liknande. Knivstaplan blir den sociala och aktiva knutpunkten med generösa grönytor för till exempel gruppträning, picknick och framträdanden. Märstaplan blir områdets lummiga oas med sittgrupper och bersåer för att umgås eller arbeta.

– Parkerna kommer att vara värdefulla oaser för alla 10 000 som kommer att ha sin arbetsplats i området, när det omvandlas till innerstad. Den gröna miljön ger många möjligheter till aktiva möten utomhus, men också avkoppling i en lummig miljö, säger Elisabet Jonsson, stadsträdgårdsmästare, Uppsala kommun.

En av fastighetsägarna som planerar en stor utbyggnad i Främre Boländerna är Castellum. De planerar bland annat för ett kontorshus vid Knivstaplan med plats för restauranger och butiker längst ned. De har även ett koncept med arbetsplatser utomhus.

Vectura fastigheter ska utveckla byggnader i området med innovativa kontors- och laboratoriemiljöer men även mötesplatser och serviceutbud av olika slag.

Byggstart för etappen kan bli tidigast 2023.

angle-downcrossmenu