Nytt torg planeras i Södra Gunsta

Kategori:
Date: 22 februari, 2022

Ett stadsdelstorg som samlar service och kollektivtrafik och blir en ny mötesplats för bygden. Det är planen när utvecklingen av etapp två i Södra Gunsta går in i nästa fas. Detaljplanen som nu är ute på granskning innehåller även en ny grundskola, idrottshall, förskolor och 470 bostäder.

För att möta de behov som finns när Uppsala växer i de östra delarna planerar kommunen för en stor utbyggnad av centrumlokaler, skol- och förskoleplatser och kollektivtrafik i Södra Gunsta.

– Gunsta och Funbobygden har idag omkring 500 hushåll och många fler kommer flytta hit. Men det saknas ett riktigt torg. Genom den här detaljplanen skapar vi en helt ny mötesplats och utökar den service som invånarna behöver i sin vardag, säger Ylva Stadell (S), plan- och byggnadsnämndens ordförande.

Planen innebär också att cirka 470 nya bostäder kan byggas. Bostäderna blir en blandning av flerbostadshus och småhus med olika utformning. En stor andel av bostäderna kommer att vara villor.

Stadsdelstorget kommer att byggas i anslutning till huvudgatan som börjar vid infarten från väg 282. Här blir det centrumverksamheter i bottenvåningarna runt torget och bostäder ovanpå. Byggnaderna vid torget blir något högre än resten av området, upp till fyra våningar. Enligt planförslaget blir de utformade med träfasader och sobra färger.

Bottenvåningen i det norra kvarteret vid torget innehåller en livsmedelsbutik där Coop är klar som hyresgäst. I byggnaden vid torgets södra del möjliggörs annan centrumverksamhet som till exempel gym eller apotek. Tillsammans med de kommersiella verksamheterna utgör även busshållplatserna framför torget viktiga målpunkter, som kompletterar torgets attraktionskraft och gör det till en naturlig mötesplats för boende i Södra Gunsta. Det blir även ny konst på torget.

– Ambitionen med detaljplanen är att den ska bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet, skapa mötesplatser och kommunal service. Vi har också lagt mycket vikt vid hållbarhet och att skapa bra förutsättningar för till exempel cykling, cykelpendlarparkering och kollektivtrafik, säger Marcus Ekström, samhällsplanerare, Uppsala kommun.

Grundskolan kommer att ha plats för cirka 630 elever. Idrottshallen planeras med fullstora mått inklusive läktare för att kunna användas av både skolverksamheten och av idrottsföreningar eller privatpersoner under kvällar och helger.

Söder om torget och mot Bärby äng planeras tätare men lägre byggnader jämfört med bebyggelsen runt torget. Längs med huvudgatan planeras sammanhängande bebyggelse i form av radhus.

Utbyggnaden av Södra Gunsta är en del i Uppsala kommuns arbete med att utveckla landsbygden.

Planförslaget beräknas komma ut för granskning i mitten av mars, och blir då tillgängligt på uppsala.se.

angle-downcrossmenu