1000 fler Uppsalabor ska kunna försörja sig själva

Kategori:
Date: 30 oktober, 2023

Andelen vuxna i Uppsala som får ekonomiskt bistånd ska minska och inte överstiga en procent i slutet av 2026. Det är en målsättning som arbetsmarknadsnämnden beslutade om tidigare i år.

Det betyder att ungefär 1000 fler Uppsalabor ska gå från ekonomiskt bistånd till en egen försörjning genom jobb eller studier. Nu har kommunen tagit beslut om en handlingsplan för att uppnå målet.

I handlingsplanen för att få 1000 fler Uppsalabor i egen försörjning beskrivs bland annat vikten av att arbeta med att stärka de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Det görs bland annat genom uppsökande verksamhet, att erbjuda studie- och yrkesvägledning, förebyggande arbete och genom att främja ett jämställt arbetsmarknadsinträde.

Även samverkan med näringsliv och arbetsgivare är viktig, inte minst för att underlätta kompetensförsörjningen.

– Alla som kan jobba ska jobba. Men det är för många i vår kommun som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Därför sjösätter vi nu flera nya insatser för att hjälpa dem till en anställning och egen försörjning

– Vi har en styrka i att vi har en samlad verksamhet som arbetar med ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Vi arbetar tillsammans för att fler ska komma ut i egen försörjning genom jobb eller studier och vi fortsätter nu det arbetet med sikte på den nya målsättningen, säger Lena Winterbom, direktör i arbetsmarknadsförvaltningen.

I planen återfinns bland annat insatser för att:

  • Arbeta uppsökande för att elever och deltagare inom Utbildnings- och jobbcenter ska erbjudas studie- och yrkesvägledning för att lyfta intresset för yrkesutbildningar.
  • Arbeta förebyggande med ungdomar och unga vuxna och erbjuda ungdomssamtal till samtliga ungdomar 17-19 år i familjer med försörjningsstöd.
  • Fullt ut nyttja tillgängliga medel för subventionerade anställningar från Arbetsförmedlingen samt arbeta för att öka övergången från arbetsmarknadsanställning till reguljär anställning.
  • Genomföra en pilotsatsning med språkstödjande insatser riktade till arbetsplatser.
  • Prioritera ensamstående kvinnor med barn vid tilldelning av arbetsmarknadsanställning.

Fram till 2026 kommer kommunen även mäta sig med ett urval av andra kommuner med liknande förutsättningar. Jämförelsekommunerna är Linköping, Norrköping, Helsingborg, Lund, Borås, Örebro, Västerås och Umeå.

Målet är att Uppsala ska prestera bättre eller lika bra som de jämförbara kommunerna. Uppsalas resultat kommer även att jämföras i förhållande till storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

angle-downcrossmenu