Fem Uppsalaprofiler får kommunens hedersmedalj

Kategori:
Date: 12 oktober, 2017

Uppsala kommuns medaljdelegation har beslutat om utdelning av kommunens hedersmedaljer 2017. Medaljerna kommer att delas ut av kommunfullmäktiges och medaljdelegationens ordförande Carl Lindberg den 24 november 2017 i samband med en högtidlighet i Rikssalen på Uppsala slott.

Motiveringarna för Uppsala kommuns hedersmedaljörer år 2017 lyder:

Till Anna Carlson för att hon, som skådespelare vid Uppsala Stadsteater sedan 1980 gjort många lysande rollprestationer från Maratondansen till Löwensköldska ringen, samt innehar viktiga förtroendeuppdrag som ordförande i Teaterförbundet för scen och film och som ordförande i Guldbaggejuryn.

Till Bengt Gustafsson för att han, med en lång och framstående vetenskaplig gärning som grund engagerat sig med stor integritet i det omgivande samhällets utmanande framtidsfrågor, nationellt och internationellt, och därvid alltid förenat naturvetenskapliga och humanistiska perspektiv.

Till Mona Eliasson för att hon, som ordförande för Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala framgångsrikt lett arbetet i en ideell förening som bedriver professionell verksamhet med behandling av våldsutövare, genom vilken många familjer i allmänhet och kvinnor och barn i synnerhet har fått trygghet och tillit i vardagen.

Till Thomas Sonesson för att han, som framgångsrik Uppsalaentreprenör, ägnar tid och engagemang som mentor och rådgivare åt unga företag och företagare, samtidigt som han som ordförande i Uppsala stadsmission förebildligt främjar den sociala hållbarheten i staden.

Till Åke Spross för att han, i sin mångåriga och skickliga journalistiska gärning bevakat och rapporterat om nationell och internationell forskning inom främst medicin men även annan forskning på ett mycket förtjänstfullt sätt.

Vid samma tillfälle uppmärksammas även medarbetare i Uppsala kommun som varit anställda i 25 år med ett förtjänsttecken i form av medalj samt guldur, cykel eller konst. Även förtroendevalda som har haft ledande poster i kommunen under minst 20 år uppmärksammas med förtjänsttecken.

I medaljdelegationen ingår kommunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg (S), förste vice ordförande Johan Edstav (MP), andre vice ordförande Magnus Åkerman (M), Anita Berger (S) och Agneta Simonsson (L).

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu