Uppsala vatten gasar på – nu även med vätgas

Kategori:
Date: 4 september, 2022

Uppsala Vatten har sedan länge utvecklat biogasproduktion i Uppsala. Kommunstyrelsen sa idag ja till en revidering av Uppsala vattens ägardirektiv. Nu kan produktionen breddas till att omfatta även andra drivmedel och energibärare, som till exempel vätgas.

– Den här satsningen är ett sätt för kommunen att bidra till klimatomställningen och en del i arbetet mot ett fossilfritt Uppsala år 2030. Nu banar vi vägen för fler alternativa drivmedel och fortsätter det viktiga arbetet mot en klimatpositiv kommun senast år 2050

– Hur det framtida energilandskapet kommer att gestalta sig är inte tydligt. Biogasproduktionen i Uppsala kommun är i de perspektiven viktig att fortsätta utveckla. Utvecklingen behöver ske i en bredare kontext än i dag och hela energisystem beaktas i stället för bara den del som biogas utgör, säger Rafael Waters (S), ordförande för Uppsala Vatten och Avfall.

Uppsala Vatten har fått pengar av Tillväxtverket för en förstudie av hur kombinationen av vätgas och biogas blir effektiv. Bolaget har också beviljats bidrag av Energimyndigheten av hela utgiften för uppförandet av en kombinerad station för tankning av vätgas och snabbladdning av tunga fordon.

– Tillgång till lokal vätgas bidrar till en fossilfri fordonsflotta. Att kommunen går före stimulerar marknaden för fordon som drivs av vätgas, möjliggör för fler aktörer att etablera tankstationer och leder till en snabbare omställning, säger Sigrid De Geyter, VD Uppsala Vatten och Avfall.

För att möta utvecklingen behöver bolagets ägardirektiv och bolagsordning breddas. Därför har kommunstyrelsen i Uppsala i dag föreslagit kommunfullmäktige att justera ägardirektivet för Uppsala Vatten och Avfall AB genom att ersätta ”biogas” med ”drivmedel och andra energibärare i syfte att bidra till omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle”.

angle-downcrossmenu