Stort intresse för Uppsala kommuns obligationer länkade till klimatmål

Kategori:
Date: 9 maj, 2023

I början av april lanserade Uppsala kommun ett ramverk för hållbarhetslänkade obligationer. Redan samma dag uttryckte ledande nordiska investerare sitt intresse för att investera. Två dygn senare kunde Uppsala kommun ställa ut sina första hållbarhetslänkade obligationer till ett värde av 600 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada över att intresset varit så stort. Det här hjälper oss att nå våra egna klimatmål. Det ger oss också bättre förutsättningar att spara pengar när vi får möjlighet att låna till bäst ränta

Ramverket för hållbarhetslänkade obligationer kopplar ihop klimatmål med kommunens finansiering. Det skapar ytterligare incitament att nå kommunens klimatmål. Det ger också Uppsala kommun möjlighet att vara en del av kapitalmarknadens omställning och den växande marknaden för hållbara placeringar.

Redan samma dag som ramverket lanserades visade flera investerare intresse. En av de som valde att investera i Uppsala kommuns hållbarhetslänkade obligationer var Nordea Asset Management.

– Kommuner har en viktig roll i Sveriges klimatomställning och Nordea Asset Management är en av medgrundarna till Net Zero Asset Managers, ett globalt initiativ för att stödja målet om netto noll-utsläpp av växthusgaser till 2050. Vi är därför glada att kunna investera i Uppsala kommuns hållbarhetslänkade obligation som är kopplad till kommunens ambitiösa klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser samt främja utbyggnaden av sol-el, säger Jerk Matero, portföljförvaltare på Nordea Asset Management.

Ramverket är ett exempel på hur kommunen tar ansvar för både ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De två hållbarhetsmål som kopplas till ramverket är:

  • att minska koldioxidutsläppen i Uppsala kommuns geografiska område
  • att öka mängden installerad solenergi i Uppsala kommuns geografiska område.

– Att investerare vill bidra till vårt arbete för ett klimatneutralt Uppsala är glädjande. Uppsala kommun har gjort mycket för att minska utsläppen men nu måste vi öka takten. Det handlar om allt från energieffektivisering på kort och lång sikt till satsningar för att minska utsläpp från transporter och minska klimatpåverkan från byggnation, säger Linda Eskilsson, kommunalråd (MP).

Ramverket är framtaget tillsammans med Swedbank och S&P Global Ratings har lämnat ett granskningsutlåtande, en så kallad Second Party Opinion. Utlåtandet bekräftar att ramverket följer International Capital Market Associations Sustainability-Linked Bond Principles. Det betyder att Uppsala kommuns ramverk följer marknadspraxis och att vi följer upp våra angivna mål på ett bra sätt.

angle-downcrossmenu