Fortsatta insatser ska öka tryggheten på Resecentrum och i city

Kategori:
Date: 8 februari, 2018

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen 7 februari att förnya sitt medborgarlöfte med Polisen för att öka tryggheten och minska brottsligheten vid Resecentrum. Löftet som innehåller konkreta aktiviteter utfärdas gemensamt av Uppsala kommun och lokalpolisområdet Uppsala/Knivsta och gäller för 2018 och 2019.

De åtgärder som ska genomföras handlar om fortsatt samordning av sociala insatser, trygghetsinsatser, renhållning och belysning. Polisen kommer bland annat att ha en hög närvaro och synlighet under helgerna. Kommunen samverkar också med Trafikverket och Jernhusen för att förändra den fysiska miljön i Centralpassagen.

Medborgarlöftet för Resecentrum har funnits sedan 2016 och förnyades senast inför 2017. Löftet är ett sätt att utveckla samverkan mellan kommun och polis och i högre utsträckning ta tillvara invånarnas synpunkter och upplevelser.

– Medborgarlöftet har lett till ett positivt samarbete och konkreta resultat. Tillsammans med kommunen och frivilligorganisationer fortsätter vi nu att kraftsamla. Polisens riktade insatser har under året resulterat i flera vårdomhändertaganden, utvisningar och att flera kriminella gäng flyttat från området. Andelen frihetsberövanden på Resecentrum har ökat med 24 procent. En stor del av dessa avser narkotikabrott, säger Jale Poljarevius, lokalpolisområdeschef, Uppsala/Knivsta.

Under 2017 har bland annat kameraövervakning installerats i Centralpassagen, belysningen har förbättrats i hela området, Centralpassagens tak har målats med vit färg och polisen har ökat sin närvaro. Även de kommunala ordningsvakter som finns i city sedan i somras har bidragit till ökad trygghet och lugn i hela cityområdet. Deras förebyggande arbete har bland annat gjort att fler minderåriga kan fångas upp i ett tidigare skede och att polisen kunnat frigöra resurser för andra stadsdelar.

I höstens medborgardialog uttryckte många önskemål om ännu bättre belysning, kameraövervakning och fler ordningsvakter. Av de tillfrågade svarade 50 procent att de känner sig ganska eller mycket otrygga vi Resecentrum. Kvinnor är otryggare än män. Fyra procent angav att det blivit utsatta för brott på Resecentrum under det senaste året.

– Alla ska kunna känna sig trygga på stan och på Resecentrum. Vi har tagit Uppsalabornas otrygghet på allvar och vidtagit åtgärder som stämmer väl överens med de behov som invånarna ser. Vi vill nu fortsätta att göra skillnad genom att förbättra den fysiska miljön, fortsätta med de kommunala ordningsvakterna och arbetet mellan socialtjänsten och polisen. Jag vill också framhålla det goda samarbete vi har med fastighetsägare och näringslivet genom Uppsala Citysamverkan, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det här är innehållet i medborgarlöftet för Resecentrum 2018-2019

Polisen lovar att fortsätta arbeta aktivt tillsammans med kommunen och de andra aktörerna som har ett ansvar för något inom området med åtgärder avseende säkerhetshöjning av platser inom området som kan uppfattas av medborgarna som osäkert.
Polisen arbetar aktivt med närvaro i området.
Uppsala kommun lovar att arbeta med:

Samordning av gemensamma särskilda insatser tillsammans med polisen
Samordnare och områdesassistent som arbetar uppsökande kring och vid Resecentrum i samverkan med de aktörer som finns såsom Jernhusen, Polisen, Citysamverkan samt centrala skolor och fritidsgårdar, med flera
Samordningsansvar för de sociala insatserna vid riskhelgerna Valborg, skolavslutning samt Kulturnatten
Kameraövervakning vid Centralpassagen
Rondering var fjortonde dag av belysningen vid Resecentrumet för att åtgärda eventuellt trasiga armaturer
Trasig belysning åtgärdas inom en vecka efter felanmälan
Ökad renhållning och tätare översyn av städning
Urskilja cykelbanan mellan Stationsgatan 12 och Kungsgatan genom färgsättning
Konkret genomförande av polisen

Polisiärt genomförande av minst sex riktade insatser per år inom det avgränsade geografiska området under 2018–2019
De polisära insatserna kommer att vara utifrån läges/problembild och det kan vara narkotika insats, trygghetsinsats eller trafikinsats
Ha en hög närvaro och synlighet på helgerna under så kallade ”hot times”
Medborgarlöftet bygger dels på polisens och kommunens egna uppföljningar och dels på de synpunkter som 1 550 Uppsalabor lämnade vid medborgardialogen på Resecentrum den 21 september 2017 och via en webbenkät.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu