Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet förlängs

Kategori:
Date: 18 december, 2022

Uppsala kommun förlänger arbetet för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet ytterligare ett år. Fortsatt samverkan, samordning och gemensamt fokus tillsammans med lokala aktörer är vägen framåt.

– När vi samarbetar över hela samhället uppnår vi alltid bäst resultat. Nu gäller det att vi är ihärdiga i vårt arbete för att säkerställa att den förbättring vi har sett i Gränby och Kvarngärdet även blir kvar långsiktigt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Handlingsplanen i Gränby och Kvarngärdet 2020–2022 visar effekt. Det utökade trygghetsarbetet och samordningen har resulterat i en tydlig positiv trend mot handlingsplanens mål. Trygghetsarbetet kräver dock långsiktighet och fortsatt fokus på att stärka samverkan ännu mer med de som bor och verkar i området.

– Det är viktigt att fortsätta arbeta. Vi känner att vi kommit en bra bit på vägen men vi behöver hålla i och hålla ut. Tillsammans med lokala aktörer har vi hittat en plattform för ett långgående arbete som stärker Gränby-området tillsammans med de boende. Samverkan är en viktig del arbetet, tillsammans är vi starkare, säger Ulrica Holmqvist, Utvecklingsledare Uppsala kommun.

Långsiktighet och kunskap bygger förtroende

Kommunens program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete är basen för ett aktivt områdesarbete tillsammans med boende, civilsamhälle, näringsliv och andra aktörer. Att arbeta tillsammans för att stärka bostadsområdet och öka delaktigheten ger tillit och engagemang. Gemensamma aktiviteter gör skillnad och kan förebygga brott och skapa trygghet. Exempel på aktiviteter som genomförts inom ramen för handlingsplanen är:

  • Utveckling av Gränbyparken, med fokus på trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder
  • Nytt Utbildnings- och jobbcenter på Råbyvägen
  • Ännu närmare dialog med polisen i lägesbildsarbetet
  • Nytt Allaktivitetshus i Gränbyskolan, som erbjuder kostnadsfria aktiviteter för de boende i området.
  • Verktyget EST följer utvecklingen av otrygghet och brottshändelser

En viktig del för hela kommunens trygghetsarbete är den kunskapsbaserade metoden: Effektiv samordning för trygghet (EST). De insatser som genomförs planeras och styrs utifrån gemensamma lägesbilder, som baseras på veckovisa kartläggningar och analyser där de lokala problemens omfattning, struktur och utveckling identifieras.

Fakta om handlingsplanen för Gränby och Kvarngärdet

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 att anta Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet. I november 2021 beslutade Kommunstyrelsen att förlänga handlingsplanen ytterligare ett år. Våren 2022 presenterades en utvärdering och en uppföljning av arbetet och de aktiviteter som ingått i handlingsplanen.

Utifrån det positiva resultatet beslutade Kommunstyrelsen under onsdagen att förlänga gällande handlingsplan att gälla även under 2023. Under det kommande året ska ett förslag till långsiktigt samordnings- och samverkansstruktur arbetas fram för hela Uppsala kommun. Ett förslag som utgår från kommunens nya program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete.

angle-downcrossmenu