Uppsala kommun agerar för att minska sin elanvändning

Kategori:
Date: 29 september, 2022

Nu kraftsamlar Uppsala kommun under pågående energikris. Kommunstyrelsen beslutade idag om en inriktning för arbetet som uppmanar alla förvaltningar och bolag att agera för att spara el.

Uppsala kommun arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar, bland annat inom ramen för kommunens energiprogram. För att möta den uppkomna situationen och bidra till att minska elenergianvändningen i linje med europeiska och nationella beslut och riktlinjer måste kommunen intensifiera sina ansträngningar.

– Energiförsörjningen har länge varit en prioriterad fråga i Uppsala kommun. Vi arbetar långsiktigt med att säkra en hållbar energiförsörjning som täcker behoven över tid. När hela Europa befinner sig i en energikris kommer Uppsala kommun självklart ta sitt ansvar och göra vad vi kan för att spara el och avlasta elnätet

Uppsala kommun tar sitt samhällsansvar

Kommunen kommer med omedelbar verkan förbereda och genomföra energibesparande åtgärder i ökad takt och omfattning. Genom att minska kommunens elkonsumtion minskar efterfrågan på el.

Det leder i sin tur till att elpriset går ned. Kommunen agerar först och främst inte utifrån egen ekonomisk vinning, utan i solidaritet med hela Europa.

Hela samhället; offentliga verksamheter, näringsliv, civilsamhälle och invånare måste bidra. Det gäller i Uppsala, Sverige och Europa för att minska effekterna av energikrisen.

Kommunstyrelsen beslutade idag en inriktning för kommunens arbete framåt:

  • Inom Uppsala kommun ska vi tillsammans ta vårt samhällsansvar och bidra till att minska samhällets sårbarhet för rådande energikris.
  • Alla medarbetare uppmanas att i konkret handling bidra till att minska elenergianvändningen.
  • Uppsala kommun ser över genomförande av evenemang i syfte att minska elenergianvändning och föregå med gott exempel.
  • Kommunledningskontoret får i uppdrag att stödja kommunkoncernen i genomförandet av inriktningen.
  • Allt ljus på Uppsala skalar ner

Ett exempel på åtgärd är att skala ner ljusfestivalen Allt ljus på Uppsala. Konstverken kommer lysa två timmar kortare varje dag, vilket minskar evenemangets energianvändning med cirka 30 procent.

– Allt ljus på Uppsala har alltid prioriterat energieffektivisering och vi arbetar hårt med att göra årets festival så energisnål som möjligt. Det är också ett viktigt evenemang för cityhandeln och restaurangerna som har fått kämpa de senaste åren, där vi vill göra allt vi kan för att stötta dem. Dessutom bidrar festivalen till att öka den upplevda tryggheten i centrala Uppsala, säger Jonas Ekebacke, projektledare för Allt ljus på Uppsala.

Fler förslag på åtgärder kommer

Rysslands invasion av Ukraina har lett till en energikris i Europa. EU-kommissionen har därför föreslagit sina medlemsländer att de ska minska elanvändningen med minst fem procent under vissa högpristimmar, och minska sin totala efterfrågan på el under dygnets alla timmar med tio procent.

Även om regeringen inte formellt har gett något uppdrag till kommunerna att minska sin elenergianvändning än är det tydligt att det förväntas av det offentliga att bidra till att hantera den uppkomna situationen.

Kommunledningskontoret får i och med detta och kommunens inriktning också i uppdrag att stödja och koordinera kommunkoncernen i genomförandet av inriktningen. Förvaltningar och bolag vet bäst vilka åtgärder som kan och bör vidtas i varje verksamhet. Nu börjar arbetet med att löpande ta fram dessa åtgärder.

angle-downcrossmenu