Nu införs Bostad först i Uppsala

Kategori:
Date: 22 september, 2023

Idag införs Bostad först i Uppsala. Nu kan personer i hemlöshet ansöka om en egen bostad via Bostad först.

– Ett eget boende är en mänsklig rättighet. Den tryggheten som en egen bostad innebär är A och O för att människor som lever i hemlöshet ska kunna ta sig ur sin situation. Det är glädjande att fler i Uppsala ska få bostad genom Bostad först, och med det chansen att förändra sitt liv, säger Hanna Victoria Mörck, ordförande i socialnämnden, vid undertecknandet av ett samverkansavtal med Uppsala Stadsmission om Bostad först.

Uppsala kommun startar Bostad Först tillsammans med Uppsala Stadsmission. Uppsala kommun kommer att stå för myndighetsutövandet och Uppsala Stadsmission ska stå för det individuella stödet.

– Vi vet att modellen med Bostad först fungerar. Med individuellt anpassat stöd klarar 8 av 10 personer att ha kvar sin lägenhet. Varje person får det stöd och den behandling som de vill ha och behöver. Att ha ett eget hem innebär egenmakt, säger Johanna Rudmark Hagström, socialchef på Uppsala Stadsmission.

Bostad först är en modell för att hjälpa personer i hemlöshet till en egen bostad. Modellen består av två delar:

  • hjälp med egen bostad
  • stödinsatser för att klara av att bo kvar i bostaden

Målet med Bostad först är att klienten ska få ett förstahandskontrakt på sin lägenhet. För att få detta behöver klienten ha minst ett års skötsamt boende i bostaden och personen behöver också vara fri från hyresskuld vid tillfället för övertagandet av kontraktet. Det som gäller för hyresgästen inom Bostad först är detsamma som gäller alla andra hyresgäster- att du följer de krav som finns i hyreskontraktet och tar emot ett individanpassat stöd.

Mer om Bostad först
Bostad först-teamet på socialförvaltningens boendeenhet består av en specialisthandläggare och en socialsekreterare. De utreder ansökan och fattar beslut om en person beviljas Bostad först.

På Uppsala stadsmission arbetar en case manager och flera boendestödjare. Även övrig personal på Mikaelsgården jobbar med Bostad först. Bostad först-teamet och Stadsmissionen gör, tillsammans med klienten, en handlingsplan för boendestödjarens uppdrag.

Uppsala kommuns fastighetsstab ansvarar för uthyrningen av bostaden och det är med handläggare på fastighetsstaben som klienten skriver kontraktet.

Uppsala kommun – senaste pressmeddelandena

angle-downcrossmenu