Fler ska få utbildning och arbete snabbare

Kategori:
Date: 31 december, 2017

Uppsala kommun har fattat beslut om ett arbetsmarknadspolitiskt program med handlingsplan, för att snabbare få arbetslösa i arbete och bidra till en bättre matchning och kompetensförsörjning genom vuxenutbildningen.

Några konkreta mål med Uppsala kommuns nya arbetsmarknadspolitik är att få utomeuropeiskt födda kvinnor i arbete och påskynda etablering på arbetsmarknaden av nyanlända. Kommunen ska även undersöka om det går att genomföra ett traineeprogram för nyanlända akademiker.

– Vi måste se till att personer som står utanför arbetsmarknaden blir anställningsbara och kommer i arbete. I dag satsar vi bland annat på 700 extratjänster och ett lokalt kunskapslyft med fler vuxenutbildningsplatser. För att få ner arbetslösheten ytterligare behöver vi dock förstärka insatserna, särskilt mot långtidsarbetslösa och nyanlända, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

Arbetslösheten är låg i Uppsala, jämfört med andra kommuner i liknande storlek. Ändå finns det vissa grupper som fortfarande hamnar utanför arbetsmarknaden.

– Genom att jobba tillsammans med fler aktörer ska Uppsala kommun lyckas matcha personer med den lokala arbetsmarknaden. Vi vill utveckla vårt lokala kunskapslyft ytterligare och undersöka möjligheten att skapa ett nätverk för yrkeshögskolan tillsammans med Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, säger Ulrik Wärnsberg (S), arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Kommunen har i en särskild handlingsplan konkretiserat vad som behöver göras, vad som ska prioriteras, hur ansvar ska fördelas och hur arbete ska följas upp. För att utveckla en hållbar och aktiv arbetsmarknadspolitik har fyra områden identifierats och lyfts:

stöd till egen försörjning
stöd utifrån individens förutsättningar och behov
kompetensförsörjning
Uppsala kommuns arbetsgivaransvar.
Det övergripande ansvaret för arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik ligger på staten. Kommunens roll är att komplettera och att ansvara för att alla invånare har en skälig levnadsnivå.

angle-downcrossmenu