Uppsala har utsetts till Sveriges eHälsokommun

Kategori:
Date: 22 maj, 2022

Uppsala kommun får utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2022. Till grund för utmärkelsen ligger bland annat kommunens satsningar på att stärka brukares och medarbetares digitala kompetens.

Inför cirka 1 000 personer på Vitalismässan i Göteborg tog Uppsala kommun på tisdagen emot utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2022. Juryn har särskilt tittat på hur Uppsala på ett inkluderande sätt utbildat medarbetare och brukare, och på vård- och omsorgsförvaltningens arbete med struktur och organisation för digitatlisering.

– Vi är väldigt glada och stolta för att ha fått den här utmärkelsen för vårt arbete med att på olika sätt främja inflytande och delaktighet för dem vi är till för. Digital inkludering för våra målgrupper är oerhört viktigt, inte minst ur demokratisynpunkt.

Motiveringen till Uppsalas utnämning

”Med ökad tydlighet, utvecklade arbetssätt och invånares behov i centrum har man tagit stora steg på väg mot en mer modern och individanpassad vård och omsorg.

En kommun som på ett metodiskt sätt byggt ut sin infrastruktur och genomfört omfattande kompetenslyft hos brukare och medarbetare.

En kommun där användarnas behov, drivkrafter och förmågor är utgångspunkten för verksamhetsutvecklingen, inte tekniken eller systemen.

En kommun som ser tillgång till modern teknik som en fråga om demokrati och delaktighet – en självklarhet för alla.

För ett strukturerat, värderingsdrivet och inspirerande arbete, priset till Sveriges eHälsokommun går till Uppsala kommun.”

Om Sveriges eHälsokommun

Sveriges eHälsokommun är en utmärkelse som uppmärksammar kommuner som använder digitaliseringens möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och stärka invånarnas självständighet och delaktighet i samhället. Priset är äran och 50 000 kronor.

Sveriges eHälsokommun har tagits fram av Vitalis i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS), Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet.

Representanter från Uppsala kommun tar emot utmärkelsen Sveriges eHälsokommun 2022. Från vänster: Anna-Terese Sporrong, Onur Kaplan, Ulrika Weslien, Noah Hamad och Anna Lennartsson. Fotograf: Anna Sigvardsson

angle-downcrossmenu