La Cappella får Uppsala kommuns resestipendium för körer

Kategori:
Date: 1 november, 2017

Kören La Cappella grundades 1986 av Robert Sund med målsättningen musik för kvinnoröster på hög musikalisk nivå med stor genrebredd. Dirigenter har varit Robert Sund, Karin Eklundh och Tony Margeta (sedan 2014). Under 2016 firade La Capella 30 år med att arrangera en damkörsfestival i Uppsala som samlade 20 körer och 500 sångare från Norden. Kören består av 40 sångerskor 20–55 år.

La Capella har tävlat framgångsrikt utomlands och även utmärkt sig som beställare och framförare av verk av kvinnliga komponister. Den 2–6 maj 2018 är kören inbjuden att delta i Interkulturs körtävling i Bad Ischl, Österrike.

Kulturnämndens motivering till stipendiet lyder:
”Uppsala kommuns resestipendium för körer 2017 om 50 000 kronor ges till kören La Cappella för en resa till Bad Ischl i Österrike där kören ska tävla och visa upp svensk damkör på den internationella arenan samt knyta kontakter för kommande samarbeten. La Cappella är en kör med kvinnoröster på hög musikalisk nivå. Under 30 år har kören befunnit sig i toppskiktet av Sveriges damkörer och även vunnit prestigefulla priser vid tävlingar i Europa. La Cappella betyder mycket för Uppsalas musikliv och bidrar med sin konstnärliga nivå, sitt genomtänkta materialval och sin drivkraft till att utveckla Uppsalas körliv och internationalisera det.”

– Uppsala är en körernas stad och det känns bra att på detta sätt kunna bidra till utvecklingen för en spännande Uppsalagrupp som håller en hög konstnärlig kvalitet, säger Peter Gustavsson (S), ordförande för kulturnämnden.

Kulturnämnden inrättade i mars 2014 ett resestipendium för körer verksamma i Uppsala kommun. Stipendiet är avsett att möjliggöra kulturutbyten med andra länder. Stipendiesumman uppgår till 50 000 kronor.

Ett särskilt diplom är framtaget och har utformats av konstnären Fideli Sundqvist.

angle-downcrossmenu