Minskade klimatutsläpp med tio procent på tre år

Kategori:
Date: 13 juni, 2018

Företagen och organisationerna i Uppsala klimatprotokoll minskade de gemensamma utsläppen av växthusgaser med tio procent under 2015–2016. Det är dubbelt så mycket som målet på fem procent. Även målet att minska energianvändningen med 2,7 procent överträffades och resultatet blev 3,5 procent. Detta trots att medlemmarnas omsättning har ökat under perioden.

På tisdagen träffades medlemmarna i klimatnätverket för att fira framgångarna från den tredje perioden av samarbetet. Klimatprotokollet syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och användningen av fossila bränslen.

Statistiken visar på resultat över förväntan. De största minskningarna beror på minskade utsläpp från fastigheter och transporter. Utsläppen från fastigheter har minskat med tolv procent. Minskningen beror till största del på energieffektivisering, men även på övergången till grön fjärrvärme. Inom transporter har utsläppen minskat med 26 procent. Minskningen beror framförallt på skiftet till förnybara drivmedel hos UL (Upplands Lokaltrafik), men också hos andra medlemmar.

– Tio procent lägre klimatutsläpp på två år samtidigt som Uppsala växer är ett starkt och viktigt resultat. Samarbetet med universiteten, regionen, företag och organisationer är avgörande för att lyckas med klimatomställningen. Tillsammans når vi lägre, säger Maria Gardfjell (MP), kommunstyrelsens förste vice ordförande och kommunalråd med ansvar för klimat och miljö.

De ambitiösa målen, samarbetet och resultaten har också bidragit till att Uppsala har utsetts till Årets svenska klimatstad 2018 av en internationell jury i Världsnaturfondens tävling.

Det var 2010 som Uppsala kommun tog initiativ till ett samarbete med företag, myndigheter, organisationer och universitet i Uppsala för att bidra till Uppsalas klimatmål. Uppsala klimatprotokoll utgörs idag av 33 medlemmar. Sex nya har tillkommit i den tredje perioden 2015–2018.

– Vi behöver samarbeta i klimatfrågan och Uppsala klimatprotokoll är ett unikt bevis på att vi når längre tillsammans. I nätverket utmanar och inspirerar medlemmarna varandra, vi delar kunskaper och driver utvecklingsprojekt. Vi har kommit långt, men är inte framme än. Därför fortsätter samarbetet i en ny protokollsperiod där vi ska öka takten än mer, säger Joachim Danielsson, stadsdirektör, Uppsala kommun.

Genom tisdagens rundabordsmöte avslutas den tredje perioden (2015–2018). En ny protokollsperiod, den fjärde (2018–2021), startar officiellt i oktober med nya mål och klimatutmaningar för att nå målen om att bli fossilfria 2030 och klimatpositiva 2050.

angle-downcrossmenu