Cykelparkering i max två veckor vid Resecentrum

Kategori:
Date: 17 november, 2018

Uppsala kommun har infört en regel som innebär att cyklar får parkeras i max två veckor på Resecentrum. Regeln började gälla 22 oktober.

Syftet med den nya regeln är att få ökad cirkulation på de mest använda cykelparkeringarna. Med ett större flöde i cykelställen närmast Resecentrum ökar helt enkelt möjligheten att hitta en ledig plats.

– Vi är medvetna om att det finns ett begränsat antal platser på grund av flera byggen runt Resecentrum. Med två-veckorsregeln underlättar vi för främst cykelpendlare att hitta en parkeringsplats, säger Karna Thorsson, trafikingenjör.

Kommunen kommer att lappa de cyklar som har stått länge, för att kontrollera om de är övergivna. På lappen finns information om hur länge cykeln får stå parkerad just på den platsen. Om lappen sitter kvar på cykeln vid ett angivet datum (efter två veckor i det här fallet) blir cykeln omhändertagen för att lämna plats åt andra cyklar.

På övriga platser i centrum gäller max fem veckors parkering på samma ställe i kommunens cykelställ. Parkeringsreglerna ingår i kommunens lokala trafikföreskrifter.

Uppsala utsågs 2018 till Sveriges bästa cykelstad av Cykelfrämjandet. Bakgrunden till priset är kommunens arbete för att göra det ännu roligare, enklare och säkrare att välja cykel framför bil och buss. Flera mål har redan uppnåtts, som att skapa flera snabbcykelleder, bygga en cykelvårdsstation, driva projektet ”cykelvänlig arbetsplats”, se till att cykelbanorna plogas och är säkra att cykla på även vintertid, och mycket mer.

angle-downcrossmenu