Uppsala Universitet


Nytt 2D-material med supertunga elektroner
Ett nytt 2D-kvantmaterial har upptäckts. Materialet består av atomtunna lager av cerium, kisel och jod (CeSiI) och är det första exemplet på ett 2D-materia...
Världens äldsta DNA
För första gången har två miljoner år gammalt dna identifierats, vilket öppnar ett helt nytt och tidigare outforskat kapitel i evolutionens historia. En f...
Uppsala Health Summit
Mat utgör själva grunden för både hälsa och hållbar utveckling. Årets toppmöte Uppsala Health Summit 25-26 oktober tar sig an utmaningarna kring våra l...
Årets Uppsalastudent utsedd
Muataz Lafta, 23 år, från Eskilstuna tilldelas Anders Walls stipendium ”Årets Uppsalastudent” på 125.000 kronor. Muataz studerar nionde terminen på lä...
​Låg grön aktivitet i svenska företag
Trots stor generell uppmärksamhet och globalt engagemang i klimatfrågan är det bara ett fåtal anställda inom svenska företag som tar initiativ till miljö...
Makt i samhället ger makt på nätet
Tidningars kommentarsfält, bloggar och Twitter beskrivs ofta som demokratiska platser där fler röster får komma till tals. En ny avhandling visar däremot h...
Gustavianum stänger för renovering
Den 29 september stänger Gustavianum för en planerad renovering. Syftet med renoveringen är framförallt att förbättra klimatet i byggnaden och att utöka ...
Nya gener från ingenting
En viktig fråga inom evolutionsbiologin är hur nya gener uppstår och utvecklas. I en ny studie visar svenska forskare hur nya gener och funktioner som är f...
Ny kunskap om spädbarn och autism
Normalt sett använder både spädbarn och deras föräldrar flera beteenden för att dela med sig av sina upplevelser, som när ett barn följer sin förälder...
Nätjournal värdefull för patienter
Patienter ställer sig mycket positiva till att kunna läsa sin journal på nätet och de möjligheter som denna resurs ger. Det visar en omfattande nationell e...
Li Bennich-Björkman får årets Disapris
Li Bennich-Björkman, författare och skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet får årets Disapris. Hon tilldelas priset f...
För mycket bak för lite mat
Hemkunskapsundervisningen i särskolan har fel fokus och hjälper inte barnen att bli självständiga vuxna. Dels bakas det mer söta bakverk än det lagas mat....
angle-downcrossmenu