Ytbeläggningen på Stora torget ska åtgärdas

Kategori:
Date: 30 juni, 2018

Uppsala kommun ska ersätta ytorna med smågatsten på Stora torget med asfalt eftersom busstrafiken en längre tid haft problem med sättningarna på torget. Arbetet inleds den 2 juli och beräknas ta cirka en vecka.

Busstrafiken över Stora torget har under lång tid haft problem med sättningar på torgets körbanor. Sättningarna i ytorna med smågatsten gör att vatten blir stående vid regn, och vid belastning sjunker stenarna och lossnar.

Flera omsättningar av smågatstenen har gjorts, men problemen kvarstår. Därför kommer den del av beläggningen som bussarna kör på att beläggas med asfalt. Men ytan med smågatsten vid och i anslutning till ljuskandelabern i mitten av torget blir kvar.

Arbetet utförs på en sida i taget för att minimera påverkan på trafiken.

angle-downcrossmenu