Stort intresse för kommunens kampanj TrafiQ

Kategori:
Date: 11 maj, 2018

Under våren har Uppsalaborna lämnat synpunkter på vilka platser i kommunen där de menar att det är stor risk för olyckor. 830 togs emot och på måndag 14 maj redovisas resultaten på Celsiustorget.

Målet med kommunens kampanj TrafiQ är att få fler att fundera över sitt eget och andras beteende i trafiken och att minska olyckorna. I den första delen av kampanjen, som startade hösten 2017, låg fokus i första hand på det egna beteendet, i den andra delen, under våren 2018, har målet varit att fundera över andras beteende och var risken för olyckor mellan trafikanter är som störst.

Det övergripande målet är att öka samspelet mellan alla som vistas i trafiken för att minska olyckorna. Fler ska tänka på sitt eget och andra beteende och öka kunskapen om vilka regler som gäller i trafiken,

– Vi har fått hjälp från invånarna att identifiera var och vad man behöver en extra påminnelse om i trafiken och på 50 av dessa platser har vi valt att sätta ut dekaler på marken med budskap om vilka trafikregler som gäller. Vi har valt ut ställen runt om i kommunen och dekalerna placeras ut inom kort, säger Teresa Uggla Kerrou, projektledare.

Under april kunde de som ville lämna synpunkter på var det råder störst risk för olyckor i Uppsala. 830 tog chansen att göra det och synpunkterna handlade om allt från faran med att många cyklar på trottoarerna till förslag på förändringar av vägar och cykelbanor. Av svaren rör 60 procent bilister, 27 procent cyklande och 8 procent gående.

– Nu arbetar vi vidare med synpunkterna på olika sätt. Många av dem kommer att tas in i det ordinarie förbättringsarbetet i kommunens verksamhet och vi undersöker även möjligheterna till ett utökat samarbete med polis och parkeringsbolag, som har andra möjligheter att exempelvis arbeta med hastighetsöverträdelser och felparkeringar.

Måndag 14 maj 11.00–15.00 finns tjänstepersoner från kommunen på Celsiustorget för att berätta om kampanjen och vilka synpunkter som har kommit in.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu