Enklare för föräldrar att få råd och stöd i Gottsunda

Kategori:
Date: 4 maj, 2022

Den 5 maj invigs Gottsunda familjecentral. Själva invigningen är till för att uppmärksamma att familjecentralen nu är samlokaliserad i nya lokaler i Gottsunda centrum. Familjecentralerna är en samverkan mellan kommunen och regionen.

– Uppsala ska inte ha någon utsatt stadsdel. Barn som har en bra uppväxt med föräldrar som goda förebilder hamnar i lägre utsträckning i kriminalitet senare i livet. Familjecentralens arbete med att stötta föräldrar och sänka trösklarna till arbete är en viktig insats för att stoppa nyrekrytering till kriminalitet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Som på alla familjecentraler samsas öppna förskolan, familjeenheten och vårdcentral med barn- och mödravård under samma tak. Det som är unikt för Gottsunda är att man även har SFI för föräldralediga.

– Familjecentralerna är ett konkret exempel på bra samverkan mellan Region Uppsala och Uppsala kommun där vi tillsammans kan erbjuda flera viktiga verksamheter under ett och samma tak allt med fokus på barnens och familjernas behov, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen i Region Uppsala.

Alla familjer är välkomna

Till familjecentralen är alla familjer välkomna för att besöka öppna förskolan, för att få råd och stöd kring sitt föräldraskap och för att besöka vårdcentralen. Genom att samla verksamheterna på ett ställe blir det enklare för föräldrar att få stöd och hjälp, och att få nya kontakter med andra föräldrar.

Invigningen hålls i lokalerna torsdag den 5 maj. Men verksamheterna har varit igång sedan januari när man flyttade in.

– Äntligen är vi på plats och kan erbjuda en mötesplats där vi har barnets perspektiv och familjens bästa i fokus. Det gör det så mycket enklare för oss alla att samarbeta, samtidigt som det underlättar för våra besökande familjer att hitta till oss. Hit är alla familjer välkomna för att mötas och hitta ett samlat stöd av god kvalitet från olika samhällsaktörer, säger Anna Hanning, chef för öppna förskoleverksamheten i Uppsala kommun.

angle-downcrossmenu