Uppsala utsedd till Sveriges främsta idrottskommun

Kategori:
Date: 29 januari, 2024

Uppsala kommun har tilldelats det prestigefyllda priset Sveriges främsta idrottskommun 2023 av Sport och Affärer. Dessutom vann Studenternas kategorin Årets idrottsarena.

Motivering Sveriges främsta idrottskommun 2023

”Genom samhällsplanering vill Uppsala kommun göra idrott och fysisk aktivitet till en naturlig del av invånarnas liv, där idrott skall vara för alla oavsett ålder och funktion. För att uppnå visionen utgår kommunen från ett idrotts- och fritidspolitiskt program som tar ett helhetsperspektiv på Uppsalabornas fria tid. Vad gäller elitidrotten syftar ”Program för elitidrott i Uppsala” till att tydliggöra inriktningen för Uppsala kommuns arbete riktat mot elitidrott.

Uppsala kommun har utvecklat ett nära samarbete med elitidrotten genom partnerskapsprogrammet ”Elitidrott Uppsala”. Har ett av Sveriges största idrottsgymnasier. Stark jämställdhetskommun. Mycket bra utbud av arenor, idrottsanläggningar samt aktivitetsytor för spontanidrott. Har ökat antalet idrottsevenemang på nationell nivå. Mycket stark cykelstad”.

– Vi är väldigt glada att Uppsala har fått priset som Sveriges främsta idrottskommun och att Studenternas är Årets idrottsarena. Det är ett resultat av kommunens långsiktiga satsningar på idrott- och fritidsverksamheter och allt det driv och engagemang som finns hos våra idrottsföreningar. Deras insatser har inte bara resulterat i det här priserna men har också bidragit till ökad sammanhållning och bättre folkhälsa i vår kommun

Sport och Affärers kommunranking startade 2007 och har drivit på och skildrat den omfattande utveckling som Sveriges kommuner gått igenom, när det gäller idrottens betydelse för regional utveckling och för att generellt stärka folkhälsoarbetet.

Några kriterier som ligger till grund för titeln Sveriges främsta idrottskommun

– Ambitioner inom folkhälsa, bredd- och motionsidrott, elitidrott och idrottsevenemang.
– Tillgång till spontanaktivitetsytor i stadsmiljön.
– Genomförda och planerade större nationella och internationella idrottsevent och idrottsrelaterade möten och dess samhällseffekter och samhällsintäkter.
– Kommunens satsningar på ungdoms och motionsidrott, inkluderande jämställd idrott och stärkt integration.

angle-downcrossmenu