Ny intäktsgenererande plattform från 123on utmanar globala digitala strategier – accelererar med Växtzon

Date: 17 maj, 2017

123on har med stöd av Google utvecklat en ny ”fan engagement-plattform” som hjälper exempelvis sociala medier-profiler, föreningar, artister eller idrottare att öka engagemanget med sin målgrupp och samtidigt kunna tjäna pengar på sitt intresse och sin passion. Företaget bedöms kunna nå en omsättning på över 100 miljoner kronor och har därmed antagits till samverkansprojektet Växtzon, där utvalda företag inom östra Mellansverige får tillgång till regionens nätverk och expertis som ska bidra till företagets snabba tillväxt globalt.

Uppsalaföretaget 123on är ett av cirka 30 utvalda företag i östra Mellansverige som får samlat stöd från aktörerna inom samverkansprojektet Växtzon, där nio företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige tillsammans bidrar med nationellt och internationellt nätverk och expertkompetens för att företaget ska kunna nå en omsättning på minst 100 miljoner kronor. Lokalt i Uppsala drivs Växtzon av UIC, som också tidigare bidragit till 123on:s affärsutveckling i ett tidigt skede.

Som del i Googles startup-program har 123on utvecklat en ny skalbar plattform för kommunikation med fokus på korta videoklipp.

– Sättet att kommunicera har snabbt förändrats med social medier och dagligen föds nya stjärnor med nya globala målgrupper. Utmaningen för många i dag är att, trots hög kvalité på innehåll och en nära relation med sin målgrupp, kunna livnära sig på sina intressen och sin passion. Ofta tvingas man arbeta eller hitta andra intäkter vid sidan om, säger Mikael Jansson, vd och grundare av 123on.

123on:s plattform ger personer, föreningar eller företag som äger rättigheterna till sitt digitala material full kontroll över allt publicerat material. De kan därigenom skapa egna intäkter, dels direkt via annonser och dels genom att dirigera målgruppen till köp av exempelvis biljetter och konsumentprodukter, lyssna på en låt på Spotify, se en match live eller se en video på YouTube. Samtidigt gör tekniken det möjligt att få större insikter om målgruppen som kan bidra till att stärka relationen.

– Timingen för oss är perfekt. Nu går vi in i en expansionsfas och ser att behovet är stort bland till exempel så kallade influencers, artister, idrottare, filmbolag eller föreningar som nu får möjlighet att verkligen kunna tjäna pengar på sin digitala marknadsföring och kommunikation på ett sätt som inte varit möjligt tidigare utan att konkurrera med övriga plattformar eller strategier. Samtidigt skapar vi ett stort mervärde för en lojal publik med ökat engagemang. Samarbetet med Växtzon ger oss en viktig tillväxtinjektion och en fantastisk möjlighet att nyttja det nätverk och den kompetens som finns bland inkubatorer och science parks i regionen, fortsätter Mikael Jansson på 123on.

– 123on har stora möjligheter att fortsätta växa och nå en omsättning på över 100 miljoner kronor. Vi är glada att det tidigare UIC-bolaget har antagits till Växtzon Accelerator, och får därigenom möjlighet att växa snabbare och säkrare. Behovet av smarta och intäktsskapande lösningar för rörlig media via mobila enheter tror vi har en enormt stor potential. Genom samverkansprojektet Växtzon får 123on tillgång till kontakter och expertis från näringslivet samt från regionens fem universitet, säger Michael Camitz på UIC och projektledare inom Växtzon.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu