VBN Components lanserar världens tuffaste 3D-printade rostfria stål

Date: 11 juni, 2017

Tack vare ett omfattande utvecklingsarbete med support från Energimyndigheten har VBN Components utvecklat ett nytt rostfritt material benämnt Vibenite350. Det rostfria stålet har en kombination av hårdhet, slitstyrka, korrosionsbeständighet och seghet utan motstycke i världen.

Tidigare har man alltid fått kompromissa på materialkvalitet vid 3D-printing. I stället har man fått andra fördelar som snabb tillverkning och större frihet i form. Det gäller inte längre, nu slår tekniken även ut gamla produktionsmetoder även med avseende på materialkvalitet. VBN Components har utvecklat värdens tåligaste rostfria legering, som nu tänjer gränserna på vad som tidigare varit möjligt att uppnå med avseende på hårdhet, nötningstålighet, seghet och korrosionsbeständighet. Klassiska tekniker har fått kompromissa på några av egenskaperna, men genom att bland annat utveckla tillverkningsprocessen och istället vända 3D-skrivares tidigare begränsningar till möjligheter har man alltså fått fram det unika slutresultatet.

– Vibenite350 är ett helt nytt material som kommit fram genom att vi fokuserat på möjligheterna istället för att låta oss styras av begränsningarna med 3D-skrivare. Och det här är bara början säger Ulrik Beste, teknisk chef på VBN Components.

Mikrostrukturen hos Vibenite350 innehåller 20 procent krom, en hög halt av hårda karbider och är samtidigt helt fritt från kobolt. Tillverkningsprocessen resulterar i en slitstyrka som passar en mängd olika tillämpningar, exempelvis verktyg för tillverkning av plast, pumpar och pumphus, kullager och ventilsätesringar, såväl som slitdelar där korrosion är ett problem.

Som en framstående utvecklare av metalliska legeringar, har VBN Components idag två hårda och slittåliga material i produktportföljen, Vibenite150 och Vibenite280. Den nya legeringen, Vibenite350, innebär nästa steg där vi kombinerar korrosionstålighet med hög hårdhet, excellent slittålighet med 3D-printing.

Hårda rostfria stål är ökänt svåra att bearbeta, men genom att tillverka med 3D-printingsteknik innebär detta ett stort industriellt framsteg. Med Vibenite350 kan vi enkelt skapa ämnen i ”nära-färdig-form” för alla typer av extremt krävande produkter.

Med ett högt materialutbyte, typiskt över 98 procent, kombinerad med överlägsen prestanda och längre livslängd minskar detta kraftigt miljöbelastningen.

VBN Components har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår i dag i UIC Alumni.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu