Priserna på bostäder sommaren 2022

Kategori:
Date: 10 augusti, 2022

Om du funderar på att köpa eller sälja en bostad är det viktigt att veta vad du kan förvänta dig av bostadsmarknaden. En annan anledning att ha koll på bopriser är att det fungerar som ett ganska pålitligt mått på ekonomin i stort. Det vi ser nu är priserna på framförallt bostadsrätter har gått ner i Uppsala de senaste tre månaderna. Krisen i Ukraina, högre räntor, coronapandemin, höga energipriser och inflation lyfts ofta fram som de främsta orsakerna till detta. Vi har inte haft något större prisras på bostäder sedan 90-talet och om det skulle ske nu så är det något som kommer att påverka många.

Riksbanken har höjt styrräntan

Utbudet av bostäder är stort just nu och det tyder på att vissa väntar med att köpa. Något som har stor betydelse för bostadsmarknaden är Riksbankens styrränta. Den har just höjts och om det kommer fler höjningar kan det leda till en större prisnedgång eftersom det får en stor effekt på boekonomin. Det tidigare införda kravet på amortering och höjd kontantinsats pekar i samma riktning.

Många bedömare, inklusive experter på Danske Bank, tror att Riksbanken kan komma att behöva höja styrräntan till 0,75 %. Man ska dock vara medveten om att det fortfarande är en mycket låg ränta, historiskt sett. Det mesta tyder på att vi även i framtiden kommer att ha förhållandevis billiga bolån. Räntan kan inte höjas hur mycket som helst eftersom detta skulle få för stora konsekvenser för allt för många svenskar. Det gäller även om det finns andra motiv till att höja räntan.

Den höga inflationen påverkar bostadspriserna

Vi har hög inflation just nu vilket innebär att priserna stiger på många varor. Det gäller dock inte bostäder. Många hushåll som får mindre pengar att röra sig med på grund av inflationen väljer istället ett billigare boende. Bostäder blir i och med det billigare i förhållande till mycket annat. Inflationen är dock den främsta anledningen till att Riksbanken höjer styrräntan, så den påverkar boendekostnaden och priserna på bostäder indirekt.

Händelser i omvärlden har betydelse för bopriserna i Uppsala

Vi lever i en ganska orolig tid med geopolitiska skeende som får stora konsekvenser. Framförallt så innebär det osäkra läget att det är lite svårare än vanligt att förutse prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Priserna kan öka på vissa objekt och falla på andra. Generellt innebär omvärldsfaktorer som har en negativ påverkan på ekonomin i stort, som kriget i Ukraina och coronapandemin, att priserna på bostäder sjunker.

Många väljer att köpa en mindre bostad för att få ner bolånet. Det kan dock innebära att priserna ökar lite för just mindre bostäder, samtidigt som stora hus och lägenheter blir mer svårsålda. Man bör alltså dela in bostadsmarknaden 2022 i flera segment när man tittar på prisutvecklingen i Uppsala.

En sak som gör det svårt att förutse hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas är att vi inte vet hur långvarigt kriget i Ukraina kommer att bli. Om det tar slut kan räntorna komma att sänkas och vi kan få stigande priser. Många tror att priserna kommer att ha fallit med omkring 10 % innan det planar ut igen, men det finns också bedömare som menar att vi kommer att kunna summera 2022 utan se något fall när det gäller priser på bostäder.

Allt fler vill ha ett hemmakontor

Enligt Jennie Sandén på Danske Bank ser vi att efterfrågan på mindre lägenheter i innerstaden minskar något eftersom allt fler vill satsa på en större bostad. Det antas till viss del bero på coronapandemin som tvingat många att arbeta hemifrån. De som har möjlighet att fortsätta med det kan behöva ett hem med plats för ett kontor. Men vi ser också att fler och fler oroar sig för stigande elpriser. De som tänker så vill inte ha för höga uppvärmningskostnader och då är det bättre med en mindre bostad, eller ett hus eller en lägenhet med kostnadseffektiv uppvärmning.

Priserna sjunker i Stockholm och Uppsala

När det gäller prisutveckling på bostadsrätter, sommarstugor och villor i Uppsala så finns det tillförlitlig information att få. Enligt Svensk Mäklarstatistik har priserna på bostadsrätter sjunkit med 5,2 % under perioden maj till juli 2022. Siffrorna är baserade på över 1 000 försäljningar.

När det gäller hus så har priserna sjunkit med 1,5 % under motsvarande period. Försäljningen av fritidshus har varit för liten för att det ska finnas ett representativt statistiskt underlag, men indikationen är även där att priserna sjunker. Särskilt när det gäller bostadsrätter är trenden tydlig, under de senaste 12 månaderna har priserna på bostadsrätter stigit med 3 % i Uppsala. I många områden i Stockholm har prisfallet under sommaren 2022 varit ännu större än i Uppsala.

angle-downcrossmenu