ILYA Pharma AB tar in nytt kapital och nya ägare

Date: 12 juli, 2017

Ilya Pharma gör sin första privata emission och får nya ägare med erfarenhet från Life Science och läkemedelsindustrin och fyller samtidigt på kassan. Därmed inleds ett viktigt steg mot att testa företagets första läkemedelskandidat i kliniska prövningar. Bolaget har tagit fram en teknologiplattform där mjölksyrabakterier används för att leverera humana proteiner som driver på läkning av sår i huden och även i mag-tarmkanalen.

– Det här känns som en milstolpe, dels att vi nu avslutar denna första investeringsrunda, men även att vi har lyckats knyta till oss värdefull kompetens i bolaget – det är jag mycket glad för, säger Evelina Vågesjö, vd på ILYA Pharma.

För fem år sedan upptäckte hon tillsammans med Mia Phillipson, professor i fysiologi vid Uppsala universitet, och docent Stefan Roos, forskare inom mikrobiologi vid SLU, en möjlig läkemedelskandidat för snabbare sårläkning. Nu ska de lovande bakterierna testas kliniskt i fas-1.

– Vi har stora förhoppningar med de här bakterierna. Sår är en utmaning och ett stort problem för hela sjukvården och kostar enorma summor. Kan vi få sår att läka snabbare kan det även minska lidande och infektionsrisk för alla med stora eller kroniska sår, säger Evelina Vågesjö.

Förhoppningen är en accelererad läkeprocess med 80 procent, och en betydligt minskad antibiotikaanvändning. Nu inleds ett paket med säkerhetsstudier i större djur och industrialisering av produktionsprocessen. Emissionen på 4,5 miljoner svenska kronor är den första i en serie av tre för att nå klinisk data av den första läkemedelskandidaten.

– Nu ökar vi farten och stärker bolaget med sex nya ägare - alla med gedigen kunskap och lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling och av Life Science-branschen. Det nätverk och den know-how vi nu får tillgång till är mycket värdefullt när ILYA Pharma nu går in i nästa fas, säger Göran Beijer, styrelseordförande i ILYA Pharma.

ILYA Pharma ingår i dag i UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Prep och har tidigare genomfört programmen UIC Business Start och UIC Business Lab.

För mer information, vänligen kontakta:

Evelina Vågesjö, vd ILYA Pharma
+46 (0) 70 636 64 94
evelina.vagesjo@ilyapharma.se

Läs mer på www.ilyapharma.se


angle-downcrossmenu