Johan Rockström håller Celsius-föreläsning vid Uppsala universitet

Date: 31 januari, 2023

Var går brytpunkterna för vad vår planet tål? Och hur utvecklas elektroniska system som är kompatibla med människans biologi? Vid årets Celsius-Linné-föreläsningar den 9 februari presenterar professor Johan Rockström och professor John Rogers forskningsrön med påverkan på jordens och människans framtid.

Varje år anordnar teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet två föreläsningar till minne av Anders Celsius och Carl von Linné. De utvalda föreläsarna är forskare vars världsledande och högaktuella forskning rönt uppmärksamhet i forskarvärlden och är av stort allmänintresse.

Årets föreläsningar äger rum i Eva von Bahr-salen på Ångströmlaboratoriet (hus 10), Lägerhyddsvägen 1 i Uppsala den 9 februari kl. 09.00—16.15.
2023 års Celsius-föreläsare är Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för tyska Potsdaminstitutet, PIK, vilket bedriver framstående klimat- och hållbarhetsforskning. Hans föreläsning bär titeln “A safe and just future for humanity on Earth” och kommer bland annat att handla om planetära gränser och hur vi snabbt närmar oss biofysiska brytpunkter som ifall de överskrids kommer att orsaka oåterkalleliga och självförstärkande effekter på jordens system.

2023 års Linné-föreläsare är John Rogers, professor i materialvetenskap och teknik, biomedicinsk teknik och medicin vid Northwestern University samt föreståndare för the Querrey Simpson Institute for Bioelectronics, Illinois, USA. Hans föreläsning bär titeln ”Soft, Skin-Interfaced Electronic and Microfluidic Systems”. Rogers har, utifrån sin förståelse av mjuka material som polymerer, flytande kristaller och biologiska vävnader, lyckats kombinera dem med ovanliga klasser av mikronanomaterial. Därefter har han byggt ihop dem till avancerade elektroniska system och material som kan implanteras i människokroppen eller sättas som elektriska ”tatueringar” på huden.

Se hela programmet för Celsius-Linné-föreläsningarna på universitetets webbplats.
Föreläsningarna är öppna för alla intresserade, ingen registrering krävs. Föreläsningarna kommer också att filmas.
För mer information, kontakta professor Máté Erdélyi, ordförande i Celsius-Linné kommittén och verksam vid Institutionen för kemi – BMC, mobil: 072-999 91 66, e-post: mate.erdelyi@kemi.uu.se

angle-downcrossmenu