Största byggprojektet i Uppsala Universitets historia invigs

Date: 30 maj, 2022

Ångströmlaboratoriets nya entré- och signaturbyggnad står nu klar. På fredag öppnar universitetet upp för en officiell invigning med bandklippning av H.K.H. kronprinsessan Victoria. LINK Arkitektur har ansvarat för all inredningsarkitektur, totalt 22 000 kvadratmeter.

Nya Ångströmlaboratoriets mål är att stimulera tvärvetenskap och nya möten inom universitetet, attrahera internationellt ledande forskare och skapa nya samarbeten med näringsliv och samhälle.

Signaturbyggnaden består av en blandning av publika ytor, undervisningslokaler och kontorsytor.

I anslutning till entrén samlas reception, lärosalar i olika storlekar, makerspace och studiesociala ytor samt restaurang, kafé och bibliotek. Några våningar upp ligger kontor och mötesrum. Här bryts enskilda arbetsrum upp av sociala ytor som främjar spontana möten och samarbeten.

Bli inte förvånad om du som besökare möter en robot som tränar på social interaktion med människor. Den nya signaturbyggnaden huserar nämligen institutionen för informationsteknologi, som forskar inom bland annat just social interaktion.

– Det här en spännande verksamhet och det har varit fantastiskt att få ta del av den kreativa forskning och utbildning som pågår här.

Vi har jobbat mycket med att involvera verksamheten för att skapa en miljö som ska fungera för alla de olika typer av behov som finns hos olika delar av verksamheten, både studenter, forskare och övrig personal som ska rymmas i huset – ett arbetssätt som jag verkligen uppskattar.

Målet är att inredningen ska vara både flexibel och av hög kvalitet som håller över tid, berättar Klara Brunnström, ansvarig inredningsarkitekt på LINK Arkitektur.

Solspektrum inspiration till färgsättning

Både planlösning och gestaltning har skett i nära samarbete mellan arkitekt, inredningsarkitekt och universitetet. Temat work-in-progress symboliserar en ständigt pågående utveckling och ett kunskapsutbyte. I gestaltningen återspeglas det genom en variation av ytor i olika tempo som möter olika behov.

Studenter, forskare och besökare möts av en välkomnande miljö som både är livfull och lugn beroende på var du befinner dig.

Anders Jonas Ångström, som universitetet är uppkallat efter, är känd för sin forskningsstudie om solspektrum – en koppling som inredningsarkitekterna har tagit fasta på.

Kontorskorridorerna är färgsatta enligt Ångströms färgskala och de långa stråken bryts upp genom att skifta i kulörer från rött till magenta, vilket också underlättar orienteringen i huset.

De sociala ytorna mellan kontoren är färgsatta beroende på var i skalan som de befinner sig.

Nära samarbete i partnering

Projektet har genomförts som partnering mellan beställaren och arkitekten. I projektstudios har alla samlats för att gemensamt kunna lösa frågor på plats.

I dessa forum har även inredningsarkitekterna varit aktiva, vilket har varit en förutsättning för snabba beslut och en framåtsträvande process.

angle-downcrossmenu