Uppsala Health Summit

Date: 22 oktober, 2022

Mat utgör själva grunden för både hälsa och hållbar utveckling. Årets toppmöte Uppsala Health Summit 25-26 oktober tar sig an utmaningarna kring våra livsmedelssystem och hur vi kan göra dem mer hälsosamma, mer inkluderande, rättvisa och hållbara.

Uppsala Health Summit kommer att diskutera lösningar för hur vi praktiskt kan arbeta vidare med rekommendationerna från FN:s Food Systems Summit 2021 med fokus på livsmedelssystemens påverkan på den globala folkhälsan. Bland deltagarna finns viktiga internationella aktörer från akademin, industrin, civila samhället och offentlig sektor med expertis inom kopplingen mellan mat och hälsa.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) uppskattar att var tredje människa i världen inte har tillgång till hälsosam mat och cirka 800 miljoner människor lever i hunger. Dessutom innehåller många livsmedel skadliga nivåer av bakterier och skadliga ämnen som kan orsaka kroniska sjukdomar och har en betydande inverkan på folkhälsan.

Covid-19 och kriget i Ukraina har förvärrat läget och utlöst en global matkris. Som alltid är det de mest marginaliserade och utsatta som drabbas värst.

– Vi rör oss allt längre bort från det globala målet att garantera tillgång till säker och näringsriktig mat till alla, samtidigt som vi behöver göra våra livsmedelssystem mer robusta och motståndskraftiga mot pandemier, naturkatastrofer och civila konflikter.

Det är ett arbete som våra beslutsfattare måste prioritera. Genom vår science till policy dialog hoppas vi kunna hjälpa till med lösningar för hur omställningen ska gå till, säger Karin Artursson, professor och vetenskaplig chef vid SVA och programrådsordförande för Uppsala Health Summit.

– Medan matosäkerheten förvärras globalt är Afrika den kontinent som är mest påverkad av hunger. Nästan en av tre personer i Afrika lider av måttlig eller allvarlig matosäkerhet. Trehundrafemtio miljoner människor står inför en hungersituation och vissa riskerar att svälta. För hållbara och hälsosamma livsmedelssystem måste en rad utmaningar från produktion till distribution och konsumtion hanteras på ett omfattande sätt. Mat är mer än vad vi äter. Det är också en avgörande kulturell, socioekonomisk och miljömässig fråga, säger dr Matshidiso Moeti, WHO:s regionchef för Afrika.

På mötet kommer frågor diskuteras som rör hela livsmedelskedjan från produktion till konsumtion: Hur kan vi anpassa vår matproduktion i tider av snabb förändring? Är småskaliga producenter vårt bästa hopp för att öka markproduktiviteten och mångfalden av grödor för att minska hunger?

Vilka verktyg har vi för att främja hälsosammare livsmedelskonsumtion och integrera livsmedelsperspektiv i samhällsplaneringen? Vad krävs för att ändra beteenden och kostvanor bland olika åldersgrupper? Och hur säkerställer vi att förändringsarbetet präglas av jämlikhet och rättvisa?

Talare på mötet är bland annat dr. Francesco Branca, WHO:s chef för nutrition och livsmedelssäkerhet, Marie-Chantal Messier, Global Head of Food and Industry Affairs på Nestlé, dr Anders Nordström, ambassadör för global hälsa vid Utrikesdepartementet, och WHO:s Afrikachef, dr Mathidiso Moeti.

I samband med mötet lanseras en rapport som ger en bred och aktuell överblick över de rådande utmaningarna och förändringar som bör ske för att göra våra livsmedelsystem mer hälsosamma och hållbara. Rapporten kan laddas ner på Uppsala Health Summits hemsida.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu