Årets Skytteanska pris tilldelas Robert Goodin

Date: 4 juni, 2022

Professor Robert Goodin, Australian National University, är mottagare av 2022 års Skytteanska pris i statskunskap.

Goodin får priset för att i en rad arbeten under årtionden ”med skärpa och framgång strävat efter att förena politisk filosofi med empirisk statskunskap för att öka kunskapen om hur anständiga och värdiga samhällen kan utformas”.

Goodin disputerade 1975 i Oxford och har en klassisk skolning i politisk filosofi, ett område som är särskilt starkt vid Oxford. Han är sedan länge verksam vid Australian National University (ANU).

Goodin är en politisk tänkare som under hela sitt forskarliv varit uppfylld av övertygelsen om att mänskliga framsteg är möjliga och att genomtänkt offentlig politik är ett av våra främsta redskap för att förverkliga dem.

Därmed skulle han kunna kallas en av den politiska filosofins ”sociala ingenjörer”, och en av hans bestående insatser har mycket riktigt varit att utveckla forskningsområdet ”institutionell design”.

institutioner måste konstrueras på rätt sätt för att uppfylla de moraliska värden de vilar på.

Kort sagt kräver välfärdspolitiken både att politikerna har moralen klar för sig och den praktiska utformningen. För det behöver de forskning.
Priset delas ut vid en ceremoni i höst.

Om Skytteanska priset
1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den Skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap.

De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det Skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”.

Läs mer om Skytteanska priset på stiftelsens webbplats.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu