Coronarestriktionerna i Nepal har lett till kraftigt ökad barnadödlighet

Date: 11 augusti, 2020

Åtgärderna som tagits för att stoppa smittspridningen av covid-19 i Nepal har lett till att andelen spädbarn som dör under sin första levnadsvecka är tre gången högre än före pandemin.

Det har forskare från Uppsala universitet kunnat visa efter att ha jämfört data från nio sjukhus före och efter att restriktionerna infördes 21 mars i år. Studien publiceras i tidskriften Lancet Global Health.

Globalt dör 2 miljoner barn varje år under sin första levnadsmånad, enligt UNICEF. Och det trots att kunskapen finns om hur de här barnen skulle kunna räddas.

Det inte är dyr och avancerad vård som krävs utan istället enkla åtgärder, som att hjälpa det nyfödda barnet att börja andas, att se till att barnet inte blir kallt och att påbörja amning tidigt, som skulle öka överlevnaden.

Vid förlossningen är det också viktigt med goda hygieniska förhållanden och assistans av barnmorska med kunskap och erfarenhet.

Forskarna granskade över 20 000 förlossningar. Under tiden studie pågick minskade antalet kvinnor som förlöstes vid de nio sjukhusen med hälften. Det tyder på att de verkliga dödstalen var ännu högre då många nyfödda inte fick kvalificerad vård för eventuella komplikationer.

Att färre kvinnor sökte sig till sjukhusen kan bero på begränsad rörlighet och tillgång på transporter, men också på en ökad rädsla för att söka vård.

– Detta är bekymmersamma resultat som har vänt den tidigare positiva trenden i mödra- och barnhälsa under tjugo års tid i Nepal. Att minska hindren för kvinnor att ta del av kvalificerad förlossningsvård, att minska ojämlikheterna i vårdutnyttjande och att stödja barnmorskor att tillhandahålla vård av hög kvalitet är av yttersta vikt, säger Ashish KC, ledande forskare för studien.

Kontakt:
Mats Målqvist, professor i global hälsa, institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet, Tel: 070-267 35 45, E-post: mats.malqvist@kbh.uu.se

Ashish KC, forskare, institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet, Tel: 072-900 10 74, E-post: ashish.k.c@kbh.uu.se

Referens: Ashish KC, et al. Effect of the COVID-19 pandemic response on intrapartum care, stillbirth, and neonatal mortality outcomes in Nepal: a prospective observational study. (2020) Lancet Global Health. DOI: 10.1016/S2214-109X(20)30345-4

En kvinna på ett sjukhus i Nepal håller i sitt nyfödda barn. Foto: Srijana Sharma

angle-downcrossmenu