Gustavianum stänger för renovering

Date: 2 september, 2019

Den 29 september stänger Gustavianum för en planerad renovering. Syftet med renoveringen är framförallt att förbättra klimatet i byggnaden och att utöka utställningsytorna. När renoveringen är klar, om tre år, kommer fler av universitetets fina skatter att kunna visas med större omsorg om föremålen.

Byggnaden Gustavianum är från 1620-talet och rymmer sedan 1997 Uppsala universitetsmuseum. Museet ansvarar för många unika och ömtåliga föremål som till exempel mumier från Egypten, romerska och grekiska samlingar, arkeologiska fynd från vikingatiden, det berömda konstskåpet från Augsburg och sköra vetenskapliga instrument.

Nu ska byggnaden renoveras för att få bättre förutsättningar att fungera som ett museum, där samlingarna kan bevaras för framtiden. Framförallt handlar det om att förändra inomhusklimatet i utställningsrummen. Genom modern teknik kommer ljusnivåer, luftfuktighet och temperatur att kunna regleras och ligga på så stabila nivåer som möjligt. Därigenom kommer de utställda museiföremålen att må bättre och påfrestningen av årstids- och väderväxlingarna att minska.

– Vi ser mycket fram emot att få ett mer professionellt museiklimat i byggnaden. Våra samlingar är värda det. Här finns en rad unika föremål av internationell toppklass som vi gärna vill visa våra besökare, säger Mikael Ahlund, museichef vid Gustavianum.

Byggnaden Gustavianums karaktär, med bland annat den anatomiska teatern, kommer inte att förändras av renoveringen.

Museibyggnaden är stängd under renoveringstiden men museets övriga verksamheter fortsätter som vanligt. De externa magasinen kommer att vara öppna för studenter och forskare. Delar av samlingarna kommer att göras tillgängliga för allmänheten vid speciella tillfällen. Utställningen The Vikings begin fortsätter sin turné i USA under renoveringsperioden.

Renoveringen genomförs av Statens fastighetsverk i nära samarbete med Uppsala universitet. Arbetet beräknas pågå under tre år.

Museet har fullt med aktiviteter ända fram till stängningen.

4 september: Vilken roll spelar egentligen luftfuktighet, ljus och temperaturväxlingar för sköra mumier, hjälmar från Valsgärde eller ömtåliga konstverk? Museet håller ett informationsseminarium på temat om hur framtiden ser ut för museet efter renoveringen. Museichef Mikael Ahlund och förste konservator Emma Hocker berättar om bakgrunden till renoveringen och om det framtida Gustavianum.
Tid och plats: 4 september, kl. 18.00–19.30 i Gustavianum.

14 september: Separat program under Kulturnatten. https://gustavianum.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=45800

28-29 september: Museet är öppet som vanligt och de sista visningarna av huset innan renoveringen sker den helgen.

Se hela programmet: https://www.gustavianum.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=45810

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu