Anders Wiklöf stödjer hjärtforskning vid Uppsala universitet

Date: 11 februari, 2020

Tack vare en donation från den åländske affärsmannen Anders Wiklöf kan Uppsala universitet satsa på en ny miljö inom hjärtforskning baserad på data från storskaliga befolkningsregister och biobanker.

Sverige är ett land med unika förutsättningar för medicinsk så kallad ”big data”-forskning. Detta tack vare den patientinformation som finns samlad i medicinska register som täcker hela befolkningen, och en lång tradition av stora befolkningsstudier med frivilliga försökspersoner som följts under decennier.

Ledare för forskningsmiljön, som kommer att benämnas ”Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning”, blir Johan Sundström, hjärtläkare och professor i epidemiologi vid Uppsala universitet. Under det senaste decenniet har han lett ett nationellt initiativ för att samordna Sveriges samtliga befolkningsstudier, med målet att möjliggöra världsledande hjärt-kärlforskning.

– För vår forskning innebär Anders Wiklöfs engagemang en avgörande möjlighet att inrätta en fokuserad och storskalig forskningssatsning på hjärt-kärlsjukdomar med målet att bättre kunna förutse och förhindra dessa. För mig som forskare är också Anders Wiklöfs intresse för, och kunskaper om, dessa frågor särskilt inspirerande.

Min ambition är att vi om fem år har identifierat nya utlösande faktorer för hjärtinfarkt, och bidragande faktorer till andra hjärt-kärlsjukdomar, och därmed kan komma att i tid förutse och förhindra dem, säger Johan Sundström.

För att de enorma datamängder som forskningen utgår från ska bli användbara krävs om-fattande bearbetning av experter inom en rad discipliner, liksom nya analytiska metoder, bland annat artificiell intelligens (AI). En förutsättning är också att lagring och tillgängliggörande uppfyller de strängaste kraven på säkerhet och riktighet.

– Detta är en mycket viktig donation för den internationellt framgångsrika hjärt-kärlforskningen vid Uppsala universitet. Möjligheterna att nyttiggöra våra unika svenska register och biobanker kommer att stärkas, säger rektor Eva Åkesson. Hjärt-kärlsjukdomar orsakar idag 31 procent av alla dödsfall. Anders Wiklöfs donation är strategiskt viktig för att accelerera vår forskning till gagn för människors hälsa, såväl i Norden som globalt.

Donatorn Anders Wiklöf ser fram emot att följa utvecklingen inom den nya forskningsmiljön.

– För mig personligen är det fascinerande att via Uppsala universitets välmeriterade forskare få möjlighet att fördjupa mig inom detta angelägna område, säger Anders Wiklöf. Jag har diskuterat beslutet att långsiktigt stödja detta angelägna forsknings-område med mina goda vänner, professor Dag Nyman, tidigare överläkare vid Ålands centralsjukhus, och universitetets hedersmedlem Anders Wall som sedan länge stödjer Uppsala universitet på olika sätt. Jag ser verkligen fram mot att följa framstegen i denna spännande satsning, som kan få livsavgörande betydelse för väldigt många.

Om donatorn Anders Wiklöf
Kommerserådet och ekonomie hedersdoktorn Anders Wiklöf är en åländsk affärsman och helägare av bolaget Wiklöf Holding, idag Nordens största koncern med enmansägande. Koncernen utgörs av fler än tjugo företag inom dagligvaru- och partihandel på Östersjön, hotell och byggnation, samt Skärgårdshavets Helikoptertjänst. Anders Wiklöf är även huvudägare av börsnoterade Ålandsbanken. År 1989 grundade Anders Wiklöf Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu