Svenska kraftnät får investera 3,2 miljarder i åtta stamnätsstationer i sex kommuner

Kategori:
Date: 3 augusti, 2022

Regeringen bemyndigar Svenska kraftnät att genomföra investeringar i åtta stamnätstationer, till en total investeringskostnad om 3,2 miljarder kronor. Investeringarna innebär att stationerna kan förnyas och anpassas för bland annat framtida behov av förnybar elproduktion.

– Det pågår en grön industriell revolution i Sverige. Nu skapas tusentals nya jobb, när industrin ställer om från fossila bränslen till el. Investeringar i det svenska stamnätet är avgörande för klimatomställningen och för att kunna ansluta ny industri. Men det är också en förutsättning för att elsystemet ska ha en fortsatt hög leveranssäkerhet och för att elen kan tillhandahållas med konkurrenskraftiga priser, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Regeringens beslut innebär att Svenska kraftnät kan genomföra investeringar i åtta stamnäststationer i Gagnef, Jokkmokk (tre stationer), Norrköping, Salem, Umeå och Uppsala. Det innebär även i förlängningen fler jobb. En av regeringens tre prioriteringar är att skapa jobb genom att leda klimatomställningen. Beslutet är en del av regeringens satsning om investeringar i att bygga ut stamnätet för att möta behoven av förbrukningsökning och överföringskapacitet.

Investeringarna avser primärt uppgraderingar i stationer som inom kort uppnår teknisk livslängd. I samband med förnyelsen anpassas stationerna för att möta framtida behov, som till exempel ökad förbrukning i storstadsregionerna, anslutning till ny industri och ny hållbar elproduktion.

Bakgrund

Den 29 april inkom Svenska kraftnät med en hemställan om att genomföra investeringar i åtta stationsprojekt för totalt 3,2 miljarder kronor. Investeringarna ingick i investerings- och finansieringsplanen för 2022-2024, men då de överskrider 400 miljoner kronor vardera ska det prövas av regeringen.

Investeringarna i stamnätet har ökat kraftigt. Svenska kraftnät har tidigare närmare tredubblat sina nätinvesteringar under den kommande treårsperioden jämför med föregående treårsperiod. Utöver regeringens nya beslut har Svenska kraftnät planerat att investera över 100 miljarder kronor i nätet de kommande tio åren, med över 50 projekt för ökad kapacitet.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu