Green Cities och Tankesmedjan Movium vid SLU inleder samarbete

Kategori:
Date: 25 oktober, 2021

EU-projektet Green Cities och Tankesmedjan Movium vid SLU är två aktörer som båda arbetar för att städer ska bli grönare, hälsosammare och klimatvänligare platser att leva i. Mervärdena av gröna städer är överväldigande för den som följer forskningen inom området. Trots det fattas många beslut som går i motsatt riktning och leder till städer med minskad andel grönska.

Nu startar ett samarbete mellan Green Cities och Movium för att nå ut med relevant information till beslutsfattare, politiker och andra aktörer som har möjligheten att påverka städernas framtid. Några av de mest renommerade forskarna från SLU och Göteborgs universitet inom områden som rör grönskans mervärden i städer medverkar. Forskarnas uppgift är att sammanställa aktuell forskningsstatus inom sina respektive områden samt lyfta fram beprövade åtgärder.

Forskare som medverkar och deras forskningsfokus i projektet:
Johanna Deak Sjöman, SLU – Klimat & gröna städer
Christine Haaland, SLU – Biologisk mångfald & gröna städer
Anders Sandoff, GU – Ekonomi & gröna städer
Jonathan Stoltz, SLU – Hälsa och social sammanhållning & gröna städer

När kunskapsinsamlingen är avslutad ska frågorna Vad vet vi idag? och Vad är möjliga lösningar? vara besvarade. Resultatet ska sammanställas och kommer att presenteras i en populärvetenskaplig broschyr, online samt ligga till grund för seminarier och undervisning.

En redaktion bestående av Maja Persson och Erika Wallin på Green Cities samt Caroline Dahl och Fredrik Jergmo på Tankesmedjan Movium ansvarar för produktionen.

Resultatet av forskningsstudien kommer att publiceras våren 2022.

Fakta Projektet Green Cities
Green Cities är ett EU-projekt som har initierats av European Nurserystock Association. I Sverige är LRF Trädgård projektägare och ett antal svenska plantskolor medverkar. Projektet startade den 1 januari 2021 och pågår under en treårsperiod i Sverige.

13 länder i Europa medverkar i projektet.
Syftet med projektet är att öka kännedomen om gröna städers mervärden samt skapa förutsättningar att fatta beslut som resulterar i städer med större andel växtlighet. Ämnen som tas upp är hälsa, klimat, ekonomi, biologisk mångfald och social sammanhållning.

Fakta Tankesmedjan Movium vid SLU
Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor vid SLU och agerar utifrån mottot urban natur – human stad. Forskning, planering, design och förvaltning av urbana landskap står i fokus för arbetet. Utgångspunkten är att se utemiljön som en oumbärlig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu