Uppsala topp tre bland landets cykelkommuner

Kategori:
Date: 10 maj, 2017

Uppsala befäster sin plats i toppen tillsammans med Lund och Malmö i Cykelfrämjandets granskning och jämförelse av kommuners arbete med cykelfrågor. I år hamnar Uppsala, som satsar på att bli Sveriges bästa cykelstad, på tredje plats. Konkurrensen har hårdnat år från år i och med att flera kommuner är med i mätningen.

Uppsala kommun har som mål att 2018 vara Sveriges bästa cykelstad i den så kallade ”Kommunvelometern” som Cykelfrämjandet startade 2010.

– Uppsala hör till de som satsar och prioriterar insatser för cykling mest. Det är en sporre att flera kommuner är med och konkurrerar och vi ändå lyckas hålla oss kvar i toppen, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Fokus i granskningen är på beslutsprocessen och resurstilldelning till cykling. Cykelfrämjandet tittar bland annat på hur många kronor som satsats på cykling i förhållande till kommuninvånare och hur många meter cykelväg som finns i kommunerna per invånare.

Kommunen presenterade 2016 57 punkter för hur Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelkommun år 2018. På listan finns både små och stora projekt. Flera punkter har redan uppnåtts, som att skapa flera snabbcykelleder, bygga en cykelvårdsstation, driva projektet ”cykelvänlig arbetsplats”, se till att cykelbanorna plogas och är säkra att cykla på även vintertid och mycket mer. Ännu mer är att vänta under det kommande året.

Antalet deltagande kommuner i Kommunvelometern ökar för varje år, och i år deltog hela 50 kommuner mot 48 ifjol.

– Det är jätteroligt att vi befäster vår plats i toppen trots att konkurrensen blir tuffare för varje år, säger Daniel Fritz, cykelsamordnare i Uppsala kommun.

Cykling är bra för den egna hälsan, ekonomin, miljön och inte minst framkomligheten i trånga stadsmiljöer.


Cykelstaden Uppsala på Instagram.

angle-downcrossmenu