Uppsala klimatprotokoll ökar takten i klimatomställningen

Kategori:
Date: 9 oktober, 2017

Onsdagen 11 oktober är det dags för Uppsala klimatprotokolls sjuttonde rundabordsmöte sedan starten 2010. Denna gång är det ett öppet rundabordsmöte, på liknande sätt som de internationella klimatförhandlingarna. Mötets ”förhandling” består av att bearbeta förslag på klimatutmaningar. Medlemmarna vill utmana varandra och andra företag och organisationer till konkreta mål och steg för att som organisationer bli fossilfria 2030 och klimatpositiva 2050.

– Nu sätter vi igång arbetet med de dolda klimatutsläppen och har ett seminarium om “jakten på plasten”. Klimatprotokollet är ett lokalt Parisavtal där kommunen samverkar med universiteten, näringslivet och organisationer i Uppsala. Samarbetet har varit mycket framgångsrikt och leder till lägre klimatutsläpp, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö.

Uppsala klimatprokoll består idag av 33 företag och organisationer med cirka 35 000 medarbetare i Uppsala. Tillsammans arbetar de för att bidra till kommunfullmäktiges klimatmål: Uppsala, fossilfritt och förnybart 2030 och klimatpositivt 2050. Klimatpositivt innebär konkret att Uppsala inte bara ska minska sina utsläpp till noll, utan också måste fånga upp koldioxid så att resultatet blir lägre än noll. Klimatpositivt innebär också att ta fram lösningar och samarbeten mellan organisationer för att tillsammans nå lägre.

– Medlemmarna av klimatprotokollet ser att takten i arbetet måste öka. Fler organisationer måste agera snabbare med konkretare mål. Vi ska inte bara minska vår negativa klimatpåverkan utan även maximera vår positiva påverkan, säger Björn Sigurdson, klimatstrateg på Uppsala kommun.

Medlemmarna vill utmana sig själva och andra inom tre områden: energi och transporter, organisationens indirekta utsläpp och strategier för att bli en klimatpositiv organisation. Exempel på utmaningar inom indirekta utsläpp är att fasa ut fossil plast och att bygga mer i trä. Efter ”förhandlingen” på rundabordsmötet 11 oktober kommer utmaningarna att bearbetas vidare för att fastställas vid det artonde rundabordsmötet våren 2018.

Uppsala klimatprotokoll får en ny medlem på mötet. Det är länsstyrelsen i Uppsala län. Landshövding Göran Enander medverkar och presenterar länsstyrelsens klimatprioriteringar.

Årets inspirationstalare är Rob Hopkins, grundare av omställningsrörelsen Transition Movement. Rob Hopkins är just nu på Sverigeturné och föreläser om vikten av att skapa positiva framtidsvisioner när det gäller övergången till ett fossilfritt samhälle. Tre parallella seminarier kommer också att hållas.

angle-downcrossmenu