ChromoGenics stärker styrelsen med nya ledamöter

Kategori:
Date: 11 maj, 2017

ChromoGenics AB (publ) stärker styrelsen med Mari Broman och Peter Gustafson, båda med bakgrund inom fastighets- och finansbranschen. De valdes in i styrelsen på bolagets årsstämma den 10 maj 2017.

”Vi välkomnar Mari och Peter till styrelsen. Nu är ChromoGenics på börsen och har inlett kommersialiseringsfasen, vilket ställer nya krav på bolaget. Med Mari och Peter tillförs kompetens från fastighets- och finansbranschen, vilket kommer att bidra positivt till framtida tillväxt och utveckling,” säger Anders Brännström, styrelseordförande ChromoGenics.

Mari Broman har omfattande erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen med ledande befattningar och styrelseuppdrag inom såväl offentlig sektor som privat näringsliv. ”Jag ser fram emot att få bidra till fortsatt utveckling inom ChromoGenics. Det är ett spännande bolag med en intressant produkt helt rätt i tiden då det är fokus på hållbarhet och energibesparing inom fastigheter,” säger Mari Broman.

Peter Gustafson har lång och bred erfarenhet från corporate finance, investeringsrådgivning, affärsutveckling inom bygg, fastighet och infrastruktur samt energi och energiteknik. ”Det ska bli spännande att ta ChromoGenics till nästa nivå i tillväxtfasen. Det finns ett stort intresse för ChromoGenics produkt och marknadsanalyser visar på kraftig tillväxt kommande år. Jag ser fram emot att få vara med och bidra till bolagets tillväxtresa,” avslutar Peter.


Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight™, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com

angle-downcrossmenu