Cykelforum arrangeras för första gången

Date: 26 september, 2018

Torsdagen den 27 september arrangerar Region Uppsala och Knivsta kommun Cykelforum på kommunhuset i Knivsta. Cykelforum kommer att bli ett årligen återkommande evenemang, i enlighet med den regionala cykelstrategin.

Under dagen möts aktörer från offentlig, privat och idéburen sektor för att inspireras, lära och ta del av det pågående arbetet som görs för att utveckla Uppsala län som cykelregion. Syftet är också att öka kunskapen om och engagemanget för cykelfrågor i Uppsala län.

Dagen bjuder bland annat på föredrag om cyklingens betydelse för folkhälsan, om värdkom­munen Knivsta kommuns arbete med cykelfrågor samt flera seminarier om hur vi främjar cykling i samhället.

Marie Söderqvist, Klassikerforum, talar om hur vardagsmotionen på olika sätt kan främjas. Eric Stigell, Trivector, talar om hållbart resande och hälsa och Sven Hunhammar, Trafikverket, talar om hur ökad gång- och cykeltrafik kan vara en bra affär för Sverige.

– Ökad cykling har mycket stor betydelse för hälsan och forskningen visar att det ger minskad risk för bland annat cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Det är mycket bra att vi på detta första regionala cykelforum kan samla aktörer med stor bredd av kunskap och erfarenhet kring främjande av cykling och dess bidrag till ett ökat välbefinnande, säger Jenny Lundström, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

angle-downcrossmenu