UIC rankad som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling

Date: 25 februari, 2018

UIC (Uppsala Innovation Centre) är världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global, som jämfört 259 företagsinkubatorer i 53 länder. UIC ligger högre än det globala genomsnittet vad gäller påverkan på den ekonomiska tillväxten, antal nya arbetstillfällen, inkubatorns affärsutvecklingskompetens och särskilt företagens överlevnadsgrad.

UBI Globals rankning av företagsinkubatorer världen över presenterades i natt i samband med World Incubation Summit i Toronto. UIC placeras på en 4:e plats i kategorin World Top Business Incubator – Affiliated with University 17/18, vilket kan jämföras med tidigare rankningen 2015 då UIC kom på 10:e plats i den globala jämförelsen.

Rankningen visar att företag som har genomfört UICs affärsutvecklingsprogram har en särskilt hög överlevnadsgrad sett över en 1-årsperiod och 5-årsperiod, börsnoteringar och tillväxt. Enligt rankningen visar UIC bättre resultat än det globala genomsnittet också när det gäller påverkan på den ekonomiska tillväxten, antal nya arbetstillfällen och inkubatorns affärsutvecklingskompetens. UIC står sig också väl internationellt när det gäller tillgång till kapital och nätverk som bidrar till startup-företagens framgångar och utveckling.

‒ Att återigen rankas högt i UBI Globals internationella jämförelse är fantastiskt roligt och hedrande. Det är särskilt glädjande att överlevnadsgraden hos företag som genomfört UICs affärsutvecklingsprogram ligger högt över medeltalet internationellt. Det visar att vår support till projekt, startups och acceleratorföretag bidrar till en sund tillväxtspiral och minskar risker i tidiga skeden. Det arbetet gör vi tillsammans med våra UIC-partner, vårt breda affärscoachnätverk och hela innovationsstödsystemet som alla gör en otrolig insats för företagens framgångar, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

UIC är branschoberoende och erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande projekt och tillväxtföretag, som vill utvecklas och skala upp för att nå en internationell marknad. Över 700 projekt och bolag har fått stöd i sin affärsutveckling genom UIC sedan starten 1999.

Över 1,8 miljarder kronor har investerats i UIC-bolag fram till och med 2016, vilket visar att intresset för bolagen inom UIC är stort bland investerare ‒ även under tider av svag konjunktur. Under våren kommer bolagens resultat att uppdateras med 2017 års siffror.

UIC är företagsinkubator inom Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding.

angle-downcrossmenu