Investeringar på 502 Mkr i startups och tillväxtföretag inom UIC under 2018

Date: 3 juni, 2019

Tillväxtföretagen inom internationellt topprankade företagsinkubatorn och acceleratorn UIC, Uppsala Innovation Centre, visade en mycket stark utveckling under 2018. Under året investerades 502 miljoner kronor i form av ägarkapital, bidrag och lån och bolagens omsättning låg på totalt 526 miljoner kronor. Resultaten är de högsta noteringarna sedan UIC bildades 1999. Det visar UICs årsberättelse för 2018 som nu publicerats.

2018 var ett framgångsrikt år för många av de innovativa startups och tillväxtföretag som får affärsutvecklingsstöd genom UIC. Investeringar i UIC-bolag ökade till 502 miljoner kronor, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Av investeringarna uppgick 398 miljoner kronor av ägarkapital, och finansiering genom bidrag och lån motsvarade 104 miljoner kronor. Sedan UIC bildades 1999 har 4,3 miljarder kronor investerats i UIC-bolag.

Omsättningen i bolagen visade också en stark utveckling och uppgick till 526 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 500 miljoner kronor 2017. UICs sammanställning av UIC-bolagens resultat visade också att antalet sysselsatta i bolagen uppgick till 728 personer.

Resultatet baseras på 88 innovativa startups och tillväxtföretag som fått affärsutvecklingsstöd genom UIC under året, samt 24 bolag som ingått i UIC Alumni i högst 10 år. De största branscherna bland UIC-bolagen var life science, IT/ICT och teknik/miljöteknik.

Ett exempel på framgångar för bolag inom UIC är UIC-bolaget MetaSafe som förvärvades av finska CRO-företaget Admescope. MetaSafe är ett av företagen som bildades när Astra Zeneca lade ner sin forskning och utveckling i Södertälje 2012 och har sedan starten fått affärsutvecklingsstöd från UIC. Genom förvärvet blir MetaSafe en integrerad del av Admescope och kommer fortsätta att driva och bygga verksamheten i Södertälje.

– Finansiering är en av många stora utmaningar som företagare står inför, och det är därför glädjande att UIC-bolag under förra året tog in 502 miljoner kronor. Detta är ett viktigt tillskott för företagen och ofta avgörande för att de ska kunna växa och bli internationellt konkurrenskraftiga. Den höga omsättningen i bolagen är ett resultat av att bolagen är drivna och skapar framgång, och det är en förmån att få vara med och bidra till deras utveckling och tillväxt, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

Bolagens starka utveckling resulterade i att UIC:s offentliga “return on investment”, ROI, uppgick till 15 gånger pengarna. Det innebär att UIC-bolag, och alumnbolag sedan högst fem år, gav en återbäring till staten med 15 gånger pengarna för varje offentlig krona som satsats i UIC under innevarande år. Den höga återbäringen är ett resultat av den ökade omsättningen i bolagen och därmed också ökade skatteintäkter från bolagen till staten.

UIC kan också visa att nio av tio alumnbolag är fortsatt aktiva på marknaden och växer.

angle-downcrossmenu