SKAPA-priser till Cavis Technologies och Basu & Fichtel

Date: 1 september, 2017

I samband med UIC-dagen den 31 augusti delade Uppsala läns landshövding Göran Enander och Almi Företagspartners vd Bengt-Åke Ljudén ut två regionala SKAPA-priser som går till framstående innovatörer i länet. I år gick båda priserna till UIC-företagare. Mats Hilmersson på Cavis Technologies tilldelades SKAPA-priset, och SKAPA-priset för unga innovatörer gick till Alex Basu och Joakim Fichtel.

SKAPA är Sveriges största innovationspris och delas ut till minne av Alfred Nobel. Priset syftar till att ge stöd åt innovatörer så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden.

Årets vinnare av SKAPA-priset för Uppsala län blev Mats Hilmersson på UIC-bolaget Cavis Technologies för den patentsökta katetern för förbättrad diagnos av hjärtproblem. Metoden är säkrare, mer noggrann, enklare att hantera samt mer skonsam för patienten.

SKAPA-priset för unga innovatörer delas ut till personer i åldern 18-29 år. I år tilldelades Alex Basu och Joakim Fichtel priset för Uppsala län. Basu & Fichtel har utvecklat hybrid-smartklockan ”Basu & Fichtel Smart one”, som genom egenutvecklad teknik reducerar klockans storlek och erbjuder en energisnål, prisvärd och användarvänlig produkt.

Båda vinnarna fick ta emot 15 000 kronor från Almi. De går nu vidare till Sverigefinalen i november där prissumman för “SKAPA-priset” är totalt 550 000 kronor och totalt 250 000 kronor för “SKAPA-priset för unga innovatörer”, som Vinnova står bakom.

De årliga SKAPA-priserna ges till personer som gjort de mest förtjänstfulla insatserna i respektive län när det gäller nyskapande och kreativitet som kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer.

Cavis Technologies och Basu & Fichtel har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn UIC i programmet UIC Business Lab respektive UIC Business Startup.

För mer information kontakta
Olle Jonsson, ordförande i Stiftelsen SKAPAs länsjury
Almi Företagspartner Uppsala
Tel: 018-18 52 05
E-post: olle.jonsson@almi.se

Mats Hilmersson
Cavis Technologies
Tel: 070-493 1307
E-post: mats.hilmersson@cavistechnologies.com

Alex Basu
Basu & Fichtel
Tel: 070-677 4092
E-post: alex@basufichtel.com

Joakim Fichtel
Basu & Fichtel
Tel: 070-590 0539
E-post: joakim@basufichtel.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
UIC
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

angle-downcrossmenu