Trafikhinder på Vaksalagatan ska öka trafiksäkerheten

Kategori:
Date: 7 april, 2017

Inom ramen för trafiksäkerhetsarbetet bygger Uppsala kommun busskuddar, en form av trafikhinder på Vaksalagatan. Det är längs sträckan mellan Väderkvarnsgatan och Gränby centrum som sju övergångsställen får busskuddar. Under bygget är ett körfält i varje riktning avstängt. Arbetet beräknas vara klart under våren.

Kommunen bygger mittrefuger och farthinder, så kallade busskuddar, för att ytterligare öka trafiksäkerheten. I samband med det ska alla övergångsställen på sträckan anpassas för personer med funktionsnedsättning.

– Syftet är att förbättra säkerheten, skapa en bättre trafikmiljö, minska utsläppen och sänka bullernivån, säger Michael Eriksson, avdelningschef gata, park, natur.

Ombyggnaden görs inom ramen för trafiksäkerhetsarbetet, Nollvisionen. I fokusgruppen för ombyggnaden har polis, ambulans, räddningstjänst, Upplands Lokaltrafik (UL) och handikapporganisationer varit med. I maj ska även Norbyvägen få busskuddar, men där är skälet främst det nya linjenätet för buss som Region Uppsala inför i augusti.

– Det blir en viss påverkan på framkomligheten i samband med bygget, men det blir bra när det är klart. Vi vet att det har varit lyckat och uppskattat med busskuddarna på Luthagsleden. Där har boende hört av sig och tackat oss för att det har blivit säkrare och att buller och avgaser har minskat, säger Michael Eriksson.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu