Nu görs en kraftsamling för afasivården i Uppsala

Date: 10 oktober, 2017

Under hösten startar kommunikationsträning i grupp för närstående till personer med afasi i Uppsala län. Syftet är att underlätta kommunikationen både för personer med afasi och deras närstående. Satsningen är ett led i ett åtgärdsprogram inom afasivården som uppmärksammas med anledning av nordiska afasidagen 10 oktober.

– Vid afasi är möjligheten att kommunicera fundamental både för att fungerai hemmet och samhället. Därför är det viktigt att sjukvården arbetar på bästa möjliga sätt för att möjliggöra en så god hälsa, vardagssituation och livskvalitet som möjligt både för personer med afasi och deras närstående, säger Monica Blom Johansson, med dr och logoped på Akademiska sjukhuset.

I höst startar kommunikationsträning i grupp en evidensbaserad behandlingsform där grupper om 4 – 6 närstående till personer med afasi träffas vid totalt 8 tillfällen för att lära sig mer om afasi och kommunikation, inte minst hur kommunikationen påverkas vid afasi och hur man som samtalspartner kan underlätta samtalen.

Afasi är en funktionsnedsättning av språkförmågan till följd av förvärvad hjärnskada, vanligtvis stroke. Omkring 30 000 personer får stroke varje år och av dem får en tredjedel afasi. Att ha afasi innebär påtagliga och oftast negativa psykosociala konsekvenser för personen själv men också för de närstående.

2014-2015 gjorde länslogopedin inom verksamhetsområde paramedicin en kartläggning av afasivården som lyfte fram flera förbättringsområden. Här framgick att betydligt fler afasidrabbade i länet behöver information och rehabilitering, samtidigt som logopedernas arbetssätt behöver bli mer likvärdigt. Med målet attskapa ”Sveriges bästa afasivård” har ett åtgärdsprogram tagits fram. Här ingår bland annat att länsövergripande införa evidensbaserat material för bedömning och behandling av språk- och kommunikationsförmåga, aktivitet, delaktighet och livskvalitet. Dessutom fortsätter arbetet med att ta fram journalmallar som gör det möjligt att utvärdera och kvalitetssäkra vården.

Internationellt är patientnära logopedi ofta ansluten till universitetskliniker vilket, enligt Monica Blom Johansson, underlättar specialiserade insatser, forskning och utveckling/prövning av nya bedömnings- och behandlingsmetoder.

– I och med den nya universitetssjukvården, som syftar till att universitet och hälso- och sjukvård gemensamt ska främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett nära samarbete inom forskning, utbildning och utveckling, och sammanslagningen av två verksamhetsområden: paramedicin och rehabiliteringsmedicin/smärtcentrum på Akademiska, planeras ett kunskapscentrum som skulle kunna rymma sådan verksamhet, framhåller hon.

I Uppsala län erbjuds afasibehandling av logopeder på Akademiska sjukhuset (akut strokeavdelning, rehabiliteringsmedicin, geriatrik och i mindre omfattning polikliniskt), på vårdcentrum i Tierp samt på Lasarettet i Enköping.

angle-downcrossmenu