Jättesatsning på solceller i Uppsala

Kategori:
Date: 27 november, 2019

Akademiska Hus installerar solceller på sju byggnader i Uppsala som totalt ska generera cirka 630 000 kWh förnybar el varje år. Majoriteten av solcellerna placeras på taken vid Uppsala universitet och är ett led i fastighetsägarens och lärosätets fördjupade samarbete för att utveckla Uppsala universitets fysiska miljö för utbildning, forskning och samverkan. 

Akademiska Hus investerar cirka elva miljoner kronor, så det är inte direkt billiga solceller, i de sammanlagt sju solcellsanläggningar med en total yta om cirka 4 300 m2 som kommer att installeras i Uppsala. Det är främst tak på byggnader där Uppsala universitet bedriver sin verksamhet som ska täckas med solceller, däribland Hus 16 i Engelska parken, Blåsenhus, Campus 1477 och Ekonomikum.

Anläggningarna kommer att generera cirka 420 000 kWh och möjliggöra att lärosätets lokaler i de fyra byggnaderna till viss del kan försörjas av miljövänlig solel.

Satsningen på solceller vid Uppsala universitet sker inom ramen för det samarbetsavtal som Akademiska Hus och lärosätet ingick tidigare i år och som kortfattat innebär att parterna tillsammans ska ta fram konkreta projekt som utvecklar universitetets fysiska miljö samtidigt som fokus också läggs på att göra campus än mer hållbart.

– Med vår gemensamma hållbarhetssatsning förtydligar vi i vilken riktning vi vill gå när det gäller våra lokaler. Solcellerna är ett första viktigt steg i detta arbete. Vi kommer också bland annat att arbeta med satsningar för hållbar mobilitet, säger Karolina Kjellberg, miljöchef vid Uppsala universitet.

Mot en nollvision
Akademiska Hus har högt uppsatta klimatmål och har beslutat om en nollvision för sitt klimatavtryck. Viktiga delar i bolagets hållbarhetsarbete är att minska mängden levererad energi och att satsa på förnybara energikällor. Utöver solcellerna vid Uppsala universitet kommer Akademiska Hus även att installera anläggningar på taken vid Rosendalsgymnasiet och Kunskapsgymnasiet samt vid det egna kontoret på Artillerigatan i Uppsala. Dessa ska tillsammans generera cirka 210 000 kWh.

– Genom att installera solcellsanläggningar stärker vi den gröna profilen på våra campusområden tillsammans med våra kunder. De nya anläggningarna kommer att göra skillnad för miljön och sänka behovet av levererad energi i våra fastigheter i Uppsala.

Det känns också riktigt bra att vi med denna satsning kan lämna ett betydande bidrag till Uppsala kommuns mål om att installera 30 MW solenergi i staden till år 2020, säger Johan Tjernström, affärsutvecklare på Akademiska Hus.

Arbetet med att installera solcellerna sträcker sig från november 2019 till oktober 2020, med olika startdatum för respektive byggnad. Samtliga sju anläggningar planeras vara driftsatta senast i slutet av 2020.

Om Akademiska Hus och solceller
De senaste åren har antalet solcellsanläggningar på campusområden runt om i landet ökat rejält. I dagsläget har Akademiska Hus totalt 50 anläggningar i sitt fastighetsbestånd som årligen genererar 4 miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Under 2020 tar fastighetsbolaget ytterligare krafttag genom att installera fler anläggningar som, när de står klara, bidrar till att Akademiska Hus totala mängd solel kommer att uppgå till över 6 miljoner kWh per år.

För mer information
Johan Tjernström, affärsutvecklare Akademiska Hus
Tel: 0725-25 75 09
E-post: johan.tjernstrom@akademiskahus.se

Malin Ferm, presschef Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

angle-downcrossmenu