Nyblivna mammor i Uppsala ska få bättre amningsstöd

Date: 19 november, 2018

Kvinnor som ammar ska få bättre stöd från vården. Det är syftet med en ny utbildningssatsning i Uppsala län som även följs upp i en forskningsstudie. Under november arrangeras fyra utbildningsdagar på Akademiska sjukhuset för barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inom BB/förlossning.

– Det handlar om att ge kvinnor tillit och verktyg för att få amningen att fungera. Många har uttryckt att de inte fått tillräckligt med information och stöd. Det vill vi förändra med utbildningssatsningen som syftar till att få en samsyn och gemensamt arbetssätt i hela Region Uppsala. Oavsett var kvinnor söker vård ska barnmorskor och annan vårdpersonal informera på samma sätt, säger Hanna Waernér, tf biträdande verksamhetschef för kvinnosjukvården, Akademiska sjukhuset.

Hon betonar att det finns mycket tyckande om amning och att egna erfarenheter ofta styr hur man kommunicerar. Nu är förhoppningen att alla som möter ammande kvinnor ska dra åt samma håll.

Tidigare i höst har barnmorskor inom mödravården fått samma utbildning. Under november är det medarbetare på Akademiska sjukhuset, som möter ammande kvinnor som står i tur. En liknande regionövergripande utbildningssatsning har även gjorts på Gotland under hösten.

Bakgrunden till projektet är att andelen kvinnor som ammar har minskat i Sverige de senaste decennierna och att amning anses viktig för folkhälsan. Idag ammar cirka 15 procent av mammorna helt i sex månader som är rekommendationen från Unicef och Världshälsoorganisationen (WHO). Samtidigt uttrycker 97 procent av de gravida kvinnorna att de vill amma och majoriteten vill amma helt i sex månader.

– I Uppsala ammar fler kvinnor helt i sex månader jämfört med många andra regioner. 2012 låg andelen på cirka 25 procent. Men det är betydligt färre än 1996 då 40 procent av Uppsalakvinnorna ammade helt under sex månader. En anledning till skillnaderna mellan regionerna kan vara att utbildningsnivån i Uppsala är hög och att många lever jämställt. Detta har visat sig vara en viktig faktor för att få amningen att fungera, säger Eva-Lotta Funkquist, barnmorska och forskare vid Uppsala universitet.

Hon och doktoranden Paola Oras har utarbetat det material som används i utbildningen och följer implementeringen i en pågående studie. Grunden är rekommendationerna från Unicef/WHO som bygger på tio steg för framgångsrik amning.

– Sverige var tidigt ute med att börja införa dessa riktlinjer i början av 1990-talet. Då fanns en nationell kommitté som ansvarade för att de följdes, men efter 2004 då ansvaret fördes över på regionerna och har frågan inte prioriterats på samma sätt, framhåller Eva-Lotta Funkquist. Vårt projekt är ett försök att damma av den kunskapen och aktualisera de tio stegen på nytt.

Hon berättar att utbildningsmaterialet bygger på de tio stegen och har utarbetats i dialog med berörd personal i vårdkedjan på Gotland och i Uppsala.

– Vi har med både Region Uppsala och Region Gotland i amningssatsningen för att kunna jämföra skillnader i län med väldigt olika förhållanden när det gäller utbildningsnivå, arbetslöshet med mera, fortsätter hon.

För mer information, kontakta:
Hanna Waernér, tf biträdande verksamhetschef kvinnosjukvården, Akademiska sjukhuset , tel: 070-611 50 78, e-post: hanna.waerner@akademiska.se
Eva-Lotta Funkquist, barnmorska och forskare vid Uppsala universitet, tel: 073-030 62 01, e-post: eva-lotta.funkquist@kbh.uu.se
Paola Oras, barnmorska och doktorand, Uppsala universitet, tel: 070-255 99 76, e-post: paola.oras@kbh.uu.se

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu