Grävarbete påverkar trafiken på Dag Hammarskiölds väg

Kategori:
Date: 12 maj, 2017

Måndagen 15 maj börjar arbetet med att dra nya ledningar för vatten från Rosendal till Polacksbacken. Arbetet påverkar framkomligheten på Dag Hammarskiölds väg och ett körfält i vardera riktningen kommer att vara avstängt under de veckor som arbetet pågår.

I takt med att Uppsala växer behöver flera ledningar för vatten, avlopp, el och fiberkabel dras. Det påverkar trafiken eftersom ledningarna ofta ligger i anslutning till vägar.

– Vi kan bara konstatera att så är fallet, ledningarna dras där de är lättåtkomliga när man behöver göra förändringar eller laga dem, och det är i anslutning till vägar, säger Michael Eriksson, avdelningschef för gata, park, natur.

Arbetet vid Rosendal och Polacksbacken pågår i drygt två veckor och utöver att två körfält stängs av begränsas hastigheten till 30 kilometer i timmen för att skapa en trygg arbetsmiljö för de som arbetar på platsen. En busshållplats i höjd med rondellen på Dag Hammarskiölds väg placeras tillfälligt framför avstängningen.

För gående och cyklister ordnas en tillfällig omväg runt avstängningen.

angle-downcrossmenu