Femårigt program för Campus Gotland

Date: 13 september, 2017

Programmet för Campus Gotland, som ska gälla 2017-2021, blir ett komplement till universitetets övergripande Mål och strategier. Universitetets ambition är att det ska finnas en fullvärdig akademisk miljö på Campus Gotland, med utbildning och forskning integrerad i det stora universitetets vetenskapsområden, fakulteter och institutioner.

– Vi har höga ambitioner för Campus Gotland inom både forskning, utbildning och samverkan. Det finns också särskilt goda förutsättningar att kraftsamla med fokus på hållbar utveckling på Campus Gotland, säger rektor Eva Åkesson.

Vid Campus Gotland finns vidare goda möjligheter att förnya utbildning och forskning i oprövade riktningar, liksom att prova nya arbetsformer. Bland målen nämns bland annat att antalet campusstudenter, lärare, forskare, doktorander och gästforskare ska öka. 2021 ska antalet campusstudenter uppgå till minst 1500 studenter.

Programmet betonar tre viktiga strategier för Campus Gotland:
– Stärka förutsättningarna för mång- och tvärvetenskapliga initiativ inom forskning utbildning och administration
– Stärka internationaliseringen; t ex fler engelskspråkiga program och kurser, rekrytering av internationella gästforskare, kompetenshöjande insatser, internationella konferenser
– Främja regional samverkan

Kontaktperson: rektorsråd Olle Jansson, tel: 0498-108 220, olle.jansson@uadm.uu.seansson@uadm.uu.se

angle-downcrossmenu