Mer individanpassad behandling av bröstcancer målet för ny studie på Akademiska

Date: 8 oktober, 2018

I september inleds en stor nordisk studie vars främsta mål är att med hjälp av pet-kamera se vilken typ av bröstcancer patienten har och därmed kunna anpassa behandlingen mer individuellt. Forskarna använder en metod som utvecklats vid Uppsala universitet och pet-centrum på Akademiska sjukhuset som gör det möjligt att upptäcka om kvinnan har så kallade HER2-positiva metastaser.

– Sedan 2015 har vi gjort två mindre studier på Akademiska sjukhuset med drygt 20 patienter som visat mycket lovande resultat. Om vi kan visa att metoden fungerar storskaligt kan den snabbt bli en ny standard i världen. Det skulle innebära att många bröstcancerpatienter kan slippa besvärliga biopsier, säger Henrik Lindman, överläkare vid Akademiska sjukhusets cancerklinik, som driver studien tillsammans med Jens Sörensen på pet-centrum.

Hos patienter med så kallad HER2-postiv bröstcancer finns en stor mängd av proteinet HER2 på ytan av cancercellerna. Koncentrationen av proteinet avgör hur aggressiv sjukdomen är.

– Sedan några år finns läkemedel som är effektiva mot just HER2-positiv bröstcancer. Men för att välja behandling är det oerhört viktigt att veta om kvinnan har så kallade HER2-positiva metastaser och hur mycket HER2-protein som finns på cellytan. En fördel med vår nya metod är att man slipper ta vävnadsprover för att få svar, undersökningar som kan upplevas obehagliga och vi kan dessutom kartlägga alla tumörer i kroppen vid ett och samma tillfälle, säger Henrik Lindman.

Den nya pet-metoden innebär att man använder ett litet protein/spårämne, en så kallad affibody, som kopplas till radioaktivt Gallium på pet-centrum vid Akademiska sjukhuset. Proteinet fungerar som målsökare och fäster vid HER2-proteinet. Proteinet sprutas in i ett blodkärl och transporteras vidare till resten av kroppen. När det fastnar i vävnader med mycket av HER2-protein kan pet-kameran läsa av radioaktiva signaler.

FAKTA: Bröstcancerstudien Affibody-3
• Klinisk, nordisk studie ledd från Akademiska sjukhuset.
• Totalt inkluderas 120 kvinnor vid 7-8 sjukhus i Sverige, Danmark och Finland.
• Patienterna skall ha HER2-positiv, eller gränsfall till HER2-positiv, bröstcancer med spridning i kroppen alternativt enbart i bröstet
• Syftet är att med hjälp av ett radioaktivt märkt spårämne, affibody, och pet-kamera se om patienterna har HER2-positiva tumörer, vilket har stor betydelse för valet av behandling.
• Spårämnet som används är ett litet veckat protein kallat affibody, som utvecklats av Affibody AB i samarbete med forskare på Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Proteinet fungerar som målsökare och fäster vid HER2-proteinet vilket signaleras till pet-kameran.

angle-downcrossmenu