Företagarna: Risktagande måste premieras

Kategori:
Date: 5 juni, 2019

Företagarnas nya rapport Skilda världar – från anställd till företagare redogör för skillnaderna mellan att ha fast anställning och att driva sitt eget företag.

Svenskt småföretagande innebär kortare semester, längre arbetstider och sämre socialt skydd från de offentliga trygghetssystemen. En normal arbetsvecka har företagarna en extra arbetsdag jämfört med anställda.

Enligt en Sifo-undersökning av 4 500 företagare tog var femte företagare inte ut en enda semestervecka under sommaren 2004. Medianföretagaren tog ut drygt 2,5 veckor.

Till detta kommer att företagarna satsar sitt sparande och inte sällan har personliga säkerheter kopplade till sina företagslån.

Om nyföretagande ska bli ett lika tilltalande alternativ som att söka anställning måste möjligheterna att få avkastning öka.

– Ett första steg är att avskaffa nuvarande 3:12-regler. Rädslan för att en gynnsammare beskattning av företagande ska leda till att majoriteten av alla högavlönade tjänstemän ska bilda bolag är betydligt överdriven. Med den felaktiga balans som idag finns mellan risk och avkastning i företagandet har vi för få och inte för många företagare, säger Gunvor Engström VD för Företagarna

angle-downcrossmenu