Länets bredbandstäckning nu nära 80 procent

Date: 30 mars, 2018

Cirka 78,5 procent av hushållen i Uppsala län hade tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit/s i oktober 2017, vilket är en ökning med cirka 5,6 procentenheter sedan år 2016. Snittet för riket är även det 78,5 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för år 2017.

Bland Uppsala läns kommuner har Uppsala kommun kommit längst med 89,2 procent fiberanslutna hushåll, medan Heby kommun ligger på 35,3 procent. Motsvarande andel för länets övriga kommuner är Håbo 71,4 procent, Knivsta 70,7 procent, Älvkarleby 70,0 procent, Enköping 68,1 procent, Östhammar 60,0 procent och Tierp 48,4 procent.

Älvkarleby kommun hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband, med cirka 22 procentenheter mellan år 2016–2017.

Målet är att 95 procent av länets hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

– Det är glädjande att se att tillgången till snabbt bredband i länet ökar. Länet har dock utmaningar kvar för att nå bredbandsmålet. Det finns områden i länet som inte fått erbjudande om bredband, invånare som tackat nej och utsatta områden som är svåra att nå, säger Lovisa Neikter, bredbandskoordinator på Region Uppsala.

Region Uppsala arbetar för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.

– En välutvecklad digital infrastruktur är mycket viktig för ett aktivt företagande över hela länet, och också en förutsättning för invånarnas tillgång till samhällsservice, som till exempel digitala vårdmöten. Det är dock fortfarande stora skillnader mellan länets kommuner och detta behöver vi sätta ökat fokus på, säger Jenny Lundström (MP), ordförande för den regionala utvecklingsnämnden.

För mer information:

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd: 070 – 399 24 93

Lovisa Neikter, bredbandskoordinator Region Uppsala: 076 – 134 76 99

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017
PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2017.

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi
Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.
Ta del av strategin (länk: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/12/sverige-helt-uppkopplat-2025—en-bredbandsstrategi/)

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu